30. decembra, 2022

Evropska komisija s Pobudo za slikovno diagnostiko raka

Evropska komisija bo 23. januarja 2023 lansirala Evropsko pobudo za slikovno diagnostiko raka, ki spada med vodilne ukrepe v okviru Evropskega načrta za boj proti raku. Cilj Pobude je povezava podatkovnih zbirk na področju slikovne diagnostike raka, ki bodo na voljo različnim zainteresiranim stranem. Glavni cilj Evropske pobude za slikovno diagnostiko raka je spodbujanje inovacij in uporabo digitalnih tehnologij pri zdravljenju raka, da bi tako dosegli natančnejšo ter hitrejšo klinično diagnostiko in zdravljenje za bolnike z rakom. Temelj za izvajanje […]
23. decembra, 2022

Eno leto od sprejetja Državnega programa obvladovanja raka 2022-2026

Mineva eno leto od sprejetja Državnega programa obvladovanja raka (DPOR) za obdobje 2022-2026, ki ga je na predlog Ministrstva za zdravje sprejela Vlada RS. Rak je veliko javnozdravstveno breme, ki neposredno ali posredno prizadene veliko število ljudi; v prihodnje pa bo breme še naraščalo. Že od leta 2010 v Sloveniji prepoznavamo potrebo po strateški usmeritvi na nacionalni ravni, ki je potrebna za uspešno obvladovanje bremena raka. Tako imamo za prihodnjih pet let – do leta 2026, v veljavi že tretji […]
19. decembra, 2022

Imenovana še zadnja struktura, pomembna za delovanje DPOR 2022-2026

Ministrstvo za zdravje je imenovalo še zadnjo pomembno strukturo za učinkovito delovanje in uresničevanje Državnega programa obvladovanja raka (DPOR) v obdobju od  leta 2022 do leta 2026 – Skupino predstavnikov izvajalcev za področje onkologije. V skupini so predstavniki različnih institucij, ki se ukvarjajo z obravnavo bolnikov z rakom oziroma organizacijo mreže zdravstvene dejavnosti – Onkološki inštitut Ljubljana, Ministrstvo za zdravje, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, UKC Ljubljana, UKC Maribor, Klinika Golnik, Splošna bolnišnica Celje, Splošna […]
16. decembra, 2022

Odprt razpis za raziskave na področju raka dojk in rakov rodil Sklada Mojce Senčar za leto 2023

Združenje Europa Donna Slovenija je ob svoji 25-letnici ustanovilo Sklad Mojce Senčar, ki je namenjen finančni podpori temeljnih, razvojnih, aplikativnih, kliničnih in nekliničnih raziskav, naravoslovnih in družboslovnih ved s področja raka dojk in rakov rodil v Sloveniji. S tem želijo podpreti pridobivanje lokalnih podatkov in spodbuditi razvoj raziskovalne dejavnosti na tem področju. V letu 2023 bo tako za raziskave namenjenih 50.000 evrov nepovratnih sredstev. Vizija Sklada Mojce Senčar je postati prvi slovenski zasebni sklad za financiranje raziskav s področja onkologije, […]
13. decembra, 2022

Sprejeta nova priporočila za presejalne programe za raka v EU

V petek, 9. decembra 2022, je Svet Evropske unije potrdil prenovljena priporočila za presejalne programe za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb, ki jih je septembra pripravila Evropska komisija. Priporočila, poleg nadgradnje obstoječih treh programov – za raka materničnega vratu, dojke ter debelega črevesa in danke,  predvidevajo tudi nadaljnje raziskovanje in postopno implementacijo treh novih – za pljučnega raka, raka prostate ter v nekaterih državah in regijah tudi za raka želodca. Priporočila nadomeščajo tista iz leta 2003. Uvajanje novih presejalnih […]
2. decembra, 2022

Evropska komisija potrdila sredstva v zdravstvu za leto 2023, velik del namenjen izvajanju Evropskega načrta boja proti raku

Evropska komisija je potrdila EU sredstva za prihodnje leto v okviru programa EU za zdravje (EU4Health), ki je namenjen razvoju enotne evropske zdravstvene unije. Za leto 2023 je zagotovljenih več kot 735 milijonov evrov; za obvladovanje bremena raka v državah članicah pa je predvideno več kot 187 milijonov evrov.         Sredstva v letu 2023 za osem področij zdravstva Program EU za zdravje je bil sprejet v odziv na pandemijo COVID-19 in za okrepitev pripravljenosti na krize v […]
28. novembra, 2022

Slovenija že izpolnjuje dva izmed treh pogojev za eliminacijo raka materničnega vratu

17. novembra obeležujemo obletnico začetka globalne strategije za eliminacijo raka materničnega vratu, ki državam narekuje tri ukrepe – odkrivanje predrakavih sprememb, ustrezno zdravljenje in zadostna precepljenost deklic proti HPV, s katerimi bi lahko do leta 2030 odpravili ta rak. Slovenija že izpolnjuje dva od treh ukrepov, kar pomeni, da bi lahko postala ena izmed prvih evropskih držav, ki bi jih uspelo doseči cilj globalne strategije. V prizadevanja za izpolnitev še tretjega ukrepa usmerjeni tudi cilji Državnega programa obvladovanja raka 2022-2026. […]
17. novembra, 2022

Imenovane Strokovne skupine za pet najpogostejših rakov in Nadzorni svet DPOR

Za izvajanje ter implementacijo ciljev in ukrepov Državnega programa obvladovanja raka za obdobje 2022–2026 sta koordinatorica DPOR Sonja Tomšič, dr. med., in njen namestnik prof. dr. Janez Žgajnar, dr. med., imenovala Strokovne skupine za pet najpogostejših rakov – to so pljučni rak, rak prostate, dojk, maligni melanom ter rak debelega črevesa in danke, ki jih sestavljajo predstavniki različnih specialnosti in institucij v Sloveniji. Strokovne skupine so določene z namenom izboljševanja kakovosti obravnave v vseh institucijah v državi, ki izvajajo diagnostiko […]
16. novembra, 2022

Epidemija covid-19 pomembno vplivala na raka tudi v prvi polovici leta 2022 – skrbi predvsem manko novih primerov raka

V okviru sektorja Epidemiologija in register raka na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) prek spletne platforme onKOvid sprotno spremljajo vpliv epidemije covid-19 na obravnavo onkoloških bolnikov v Sloveniji. Zbrani podatki za obdobje 2020–julij 2022 kažejo, da je v vseh treh epidemičnih letih  — 2020, 2021 in prvi polovici leta 2022 — število novo postavljenih diagnoz značilno padlo v primerjavi z letom 2019. Padec v letu 2020 je bil za 6 %, v letu 2021 za 3 %, v prvi polovici leta […]