Za obdobje 2022–2026 DPOR največ pozornosti namenja kakovosti obravnave bolnikov z rakom, kjer ima Slovenija v primerjavi z drugimi evropskimi državami pri več vrstah raka še prostor za izboljšave.

Prvi korak za izboljšanje tega področja je oblikovanje smernic diagnostike in zdravljenja, ki morajo biti redno posodobljene in vpeljane v prakso v vseh ustanovah, kjer obravnavajo bolnike z določeno vrsto raka. Naslednji korak je vzpostavljanje t. i. kliničnih registrov za najpogostejših pet vrst raka (rak dojk, debelega črevesa in danke, prostate, pljučni rak, maligni melanom), kot je bilo zastavljeno že za obdobje 2017-2021. Klinični registri zbirajo več podatkov o poteku obravnave bolnika kot do sedaj, na podlagi teh pa lahko identificiramo možnosti za izboljšave.

 

 

Novi DPOR ima zastavljene tudi ambiciozne cilje na področju izboljševanja kakovosti življenja bolnikov z rakom z okrepitvijo pristopov celostne rehabilitacije in paliativne oskrbe, ki naj se vključujeta v obravnavo bolnika že takoj po postavitvi diagnoze. Tako rehabilitacijske kot paliativne storitve potrebujejo boljše povezovanje med različnimi izvajalci v mreži zdravstvene dejavnosti, nekatere kadrovske okrepitve, predvsem pa je cilj, da je več bolnikov deležnih tovrstne podpore.

DPOR 2022-2026 opredeljuje tudi prenovljeni in operativnejši način vodenja programa, ki bo omogočal pregledno, kompetentno in strokovno usmerjanje enega najkompleksnejših sistemov našega zdravstvenega sistema.

Fokus DPOR v obdobju 2022–2026 izboljševanje kakovosti obravnave ter izboljševanje kakovosti življenja bolnikov z rakom.