22. decembra, 2023

Voščilo Državnega programa obvladovanja raka

  Iskrena hvala, da ste bili v letošnjem letu del Državnega programa obvladovanja raka.   Z vami in zaradi vas uspešno stopamo po poteh uresničenih ciljev na področju slovenske onkologije.   V prihajajočem letu želimo, da bi se vam uresničile vse želje, pričakovanja in sanje, zlasti tiste, ki ste jih postavili visoko nad oblake.   Srečno!
21. decembra, 2023

Nove strokovne smernice Programa Svit

V decembru so izšle prenovljene Slovenske smernice zagotavljanja kakovosti presejanja raka debelega črevesa in danke Programa Svit. Zaradi napredka stroke, novih izkušenj in spoznanj je bila pripravljena prenovljena, druga izdaja. Smernice so namenjene vsem, ki v presejalnem programu sodelujejo – zaposlenim v Centru za zgodnje odkrivanje raka (NIJZ), zdravstvenim delavcem na primarni ravni zdravstvenega varstva, predvsem pa gastroenterologom, patologom in njihovim sodelavcem. Smernice so v e-obliki na voljo TUKAJ in na spletni strani programa v zavihku Strokovna knjižnica: https://www.program-svit.si/za-zdravstvene-delavce/strokovna-knjiznica/  
19. decembra, 2023

Regijski obisk predstavnikov DPOR v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor

Predstavniki Državnega programa obvladovanja raka (DPOR) so obiskali Univerzitetni klinični center Maribor. Obisk je bil namenjen seznanitvi z onkološko dejavnostjo v regiji, izmenjavi izkušenj ter grajenju nadaljnjega sodelovanja v smeri zastavljenih ciljev DPOR. Predstojnica Oddelka za onkologijo UKC Maribor Maja Ravnik, dr. med., je predstavila obstoječe stanje, dosežke, načrte in izzive glede razvoja onkologije tako v bolnišnici kot tudi v regiji. UKC Maribor obravnava skoraj tretjino bolnikov z rakom v Sloveniji, takoj za Onkološkim inštitutom Ljubljana in UKC Ljubljana. Obravnavajo […]