Diagnostika in zdravljenje

Diagnostika

 

Raka lahko diagnosticiramo z različnimi metodami. Izbor diagnostične metode je odvisen od vrste raka, na katerega sumi zdravnik, ki vas zdravi. Preiskav je več vrst; nekatere izvajajo v zdravstvenih domovih, nekatere pa samo v bolnišnicah ali v specializiranih zdravstvenih ustanovah. Ves čas se razvijajo nove diagnostične metode, obstoječe pa se izboljšujejo.

Zdravljenje

Raka zdravimo lokalno in/ali sistemsko. Lokalni obliki zdravljenja sta kirurško zdravljenje in zdravljenje z obsevanjem oziroma radioterapijo, sistemsko zdravljenje pa obsega kemoterapijo, hormonsko zdravljenje, tarčno zdravljenje in imunoterapijo. Izbor in načrt zdravljenja je odvisen od številnih dejavnikov, predvsem od vrste raka, stadija, bolnikovega splošnega telesnega stanja, starosti … Vse naprednejša tehnologija in vse večja pestrost zdravil omogočajo tudi vedno bolj individualizirano zdravljenje, prilagojeno posameznemu bolniku.

V Sloveniji bolnike zdravimo v več zdravstvenih institucijah. Večina bolnikov se zdravi na Onkološkem inštitutu Ljubljana ter na obeh univerzitetnih kliničnih centrih, določene oblike zdravljenja pa izvajajo tudi na Kliniki Golnik ter v regionalnih bolnišnicah. Nekatere oblike raka zdravijo razpršeno v več bolnišnicah (denimo kirurško zdravljenje raka debelega črevesa in danke), nekatere pa le v določenih centrih (denimo raka trebušne slinavke operirajo le v obeh univerzitetnih kliničnih centrih).

Zdravljenje z obsevanjem se izvaja na Onkološkem inštitutu Ljubljana in v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, sistemsko zdravljenje pa v sedmih različnih ustanovah.