28. novembra, 2022

Slovenija že izpolnjuje dva izmed treh pogojev za eliminacijo raka materničnega vratu

17. novembra obeležujemo obletnico začetka globalne strategije za eliminacijo raka materničnega vratu, ki državam narekuje tri ukrepe – odkrivanje predrakavih sprememb, ustrezno zdravljenje in zadostna precepljenost deklic proti HPV, s katerimi bi lahko do leta 2030 odpravili ta rak. Slovenija že izpolnjuje dva od treh ukrepov, kar pomeni, da bi lahko postala ena izmed prvih evropskih držav, ki bi jih uspelo doseči cilj globalne strategije. V prizadevanja za izpolnitev še tretjega ukrepa usmerjeni tudi cilji Državnega programa obvladovanja raka 2022-2026. […]
17. novembra, 2022

Imenovane Strokovne skupine za pet najpogostejših rakov in Nadzorni svet DPOR

Za izvajanje ter implementacijo ciljev in ukrepov Državnega programa obvladovanja raka za obdobje 2022–2026 sta koordinatorica DPOR Sonja Tomšič, dr. med., in njen namestnik prof. dr. Janez Žgajnar, dr. med., imenovala Strokovne skupine za pet najpogostejših rakov – to so pljučni rak, rak prostate, dojk, maligni melanom ter rak debelega črevesa in danke, ki jih sestavljajo predstavniki različnih specialnosti in institucij v Sloveniji. Strokovne skupine so določene z namenom izboljševanja kakovosti obravnave v vseh institucijah v državi, ki izvajajo diagnostiko […]
16. novembra, 2022

Epidemija covid-19 pomembno vplivala na raka tudi v prvi polovici leta 2022 – skrbi predvsem manko novih primerov raka

V okviru sektorja Epidemiologija in register raka na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) prek spletne platforme onKOvid sprotno spremljajo vpliv epidemije covid-19 na obravnavo onkoloških bolnikov v Sloveniji. Zbrani podatki za obdobje 2020–julij 2022 kažejo, da je v vseh treh epidemičnih letih  — 2020, 2021 in prvi polovici leta 2022 — število novo postavljenih diagnoz značilno padlo v primerjavi z letom 2019. Padec v letu 2020 je bil za 6 %, v letu 2021 za 3 %, v prvi polovici leta […]
10. novembra, 2022

Strokovnjaki so si enotni – za učinkovito in pravično zgodnje odkrivanje raka prostate je nujno organizirano presejanje

Ljubljana, 10. 11. 2022 – Danes v Državnem svetu (DS) v organizaciji Društva uroloških bolnikov ter Komisije DS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide poteka posvet z naslovom »Zgodnje odkrivanje raka prostate s presejalnim programom«. Izhodišče za posvet je predlog Evropske komisije za posodobitev politike presejalnih programov za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb, ki bi zamenjal priporočila iz leta 2003. Predlog, ki je trenutno v obravnavi Delovne skupine za javno zdravje v Svetu EU, predvideva tudi nadaljnje raziskovanje […]
7. novembra, 2022

Ena od prednostnih tem Evropskega načrta za boj proti raku tudi neenakosti

Ena izmed vodilnih pobud Evropskega načrta boja proti raku, ki je v veljavi od leta 2021, je naslavljanje neenakosti s področja obvladovanja raka. Pobuda neenakosti je sestavljen iz treh glavnih elementov: Podatkovna baza za raziskovanje in primerjavo kazalnikov o raku s poudarkom podatkih o neenakostih, t.i. Evropski register neenakosti; Poročila o neenakostih v bremenu raka v posameznih državah članicah, ki se objavlja v parnih letih, za razumevanja prednosti in slabosti na področju obvladovanja raka v državah; Usmerjena analitična poročila na […]