Področje raka v EU

Evropski načrt za boj proti raku

Evropski načrt za boj proti raku, ki je bil predstavljen februarja 2021, je odziv EU na vse večje izzive in razvoj na področju obvladovanja raka. Predstavlja politično zavezo, da Evropa v boju proti raku stori vse, kar je v njeni moči. Temelji na desetih vodilnih pobudah in več podpornih ukrepih ter je del predlogov Komisije za močno evropsko zdravstveno unijo, s katero bi zagotovili varnejšo, bolje pripravljeno in odpornejšo EU.

Republika Slovenija podpira Sporočilo Evropske komisije o Evropskem načrtu za boj proti raku, ki postavlja v središče posameznika in vključuje vse vidike obravnave raka: preprečevanje, zgodnje odkrivanje, diagnostika in zdravljenje ter izboljšanje kakovosti življenja. Za Slovenijo je Evropski načrt za boj proti raku ključni steber evropske zdravstvene unije, saj temelji na pristopu „zdravje v vseh politikah“ ter združuje vsa prizadevanja v okviru skupnega cilja – boja proti raku. Slovenija prav tako podpira vsa prizadevanja za obvladovanje raka in je mnenja, da na obravnavo bolnikov z rakom ne sme vplivati niti pandemija COVID-19 ali drugi podobni izzivi.

Evropski načrt v boju proti raku

Priloga k Evropskemu načrtu