Področje raka v EU

Slovenija je v letu 2008, ko je prvič predsedovala Svetu Evropske unije, rak postavila kot prioriteto na področju zdravstva. S tem je podprla mednarodna in tudi domača prizadevanja za celovito naslavljanje problema. V Sloveniji smo na podlagi usmeritev Svetovne zdravstvene organizacije prvi celovit strateški dokument Državni program obvladovanja raka sprejeli v letu 2010.

Evropski načrt za boj proti raku

Ker je rak ena od prioritet na področju zdravstva tudi v EU, je bil februarja 2021 sprejet strateški evropski dokument Evropski načrt za boj proti raku (angl. Europe’s Beating Cancer Plan). Ena od pomembnih prioritet evropskega načrta je spodbujanje zagotavljanja enake kakovosti obvladovanja raka v različnih evropskih državah. Načrt tudi nadgrajuje aktivnosti na nivoju držav z evropskimi strukturami, ki bodo pomembno prispevale k celovitim ukrepom. Usmeritve Evropskega načrta za boj proti raku smo vključili tudi v slovenski Državni program obvladovanja raka za obdobje 2022–2026.

Evropska komisija je za obdobje 2021-2027 prepoznala pet glavnih izzivov, katerim bo preko aktivnosti in finančnih spodbud na področju raziskovanja in inovacij namenila posebno pozornost. Ena od njih je tudi rak (Mission ).

 

Evropski načrt v boju proti raku

Priloga k Evropskemu načrtu