Sprejeta Priporočila Sveta Evropske unije o vrstah raka, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem

Ministri, pristojni za zdravstvo, držav članic EU so potrdili Priporočila Sveta o vrstah raka, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem. Njihov namen je podpreti prizadevanja držav članic za okrepitev in razširitev rutinskega cepljenja deklic in dečkov proti humanim papilomavirusom (HPV), da bi odpravili raka materničnega vratu in druge vrste raka, ki jih povzročajo HPV ter spodbujanje aktivnost za precepljenost proti hepatitisu B (HBV) za preprečevanje bolezni, ki jih povzroča HBV, vključno z rakom jeter.

S humanimi papiloma virusi (HPV) se tekom življenja okuži med 80 in 90 odstotkov spolno aktivnih ljudi, večina že kmalu po začetku spolne aktivnosti. Zato je pogostost okužb najvišja pri mladostnikih in mlajših odraslih, starih med 15 in 25 let. Pri 90 odstotkih bo okužba sama izzvenela, pri 10 odstotkih pa napreduje v dolgotrajno okužbo, ki lahko vodi v nastanek raka. Za rakom, ki ga povzročajo okužbe s HPV tako na leto zboli več kot 150 žensk in več kot 40 moških. Največ je rakov na materničnem vratu, za katerim zbolevajo večinoma mlade ženske v rodni dobi. Poleg tega se na leto operativno zdravi več kot 1600 žensk zaradi predrakavih sprememb na materničnem vratu, ki jih prav tako povzročajo okužbe s HPV. Med 40 in 50 žensk na leto umre zaradi raka materničnega vratu, ki je posledica okužbe s HPV.

Cepljenje proti HPV in hepatitisu B lahko znatno zmanjša tveganje za razvoj rakov, ki jih povzročata ta virusa. Cepivo proti HPV velja za enega najučinkovitejših, kar so potrdile tudi raziskave mednarodnih medicinskih strokovnjakov. S cepljenjem lahko preprečimo 70−90 odstotkov raka materničnega vratu, 50−85 odstotkov predrakavih sprememb visoke stopnje in 20−90 odstotkov drugih rakov, povezanih s HPV (raki zunanjega spolovila, zadnjika in ustnega dela žrela pri obeh spolih ter rak nožnice). Tako kot v vseh drugih evropskih državah se tudi v Sloveniji cepljenje po nacionalnem programu izvaja v starosti okrog 12 let, saj je cepljenje najbolj učinkovito, če se cepimo pred prvo okužbo. Pri mlajših je imunski odziv na cepljenje boljši, zato zadostujeta že dva odmerka, kasneje so potrebni trije.

Vir: NIJZ

Sprejeta evropska priporočila so namenjena podpori državam članicam pri povečevanju precepljenosti in izboljšanju spremljanja. Priporočila tako spodbujajo države članice, da:

 • povečajo prizadevanja za dosego precepljenosti pri vsaj 90 % deklic proti HPV do leta 2030, v skladu s ciljem Evropskega načrta za boj proti raku,
 • si prizadevajo znatno povečati cepljenje dečkov proti HPV,
 • okrepijo prizadevanja za dosego ciljev Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za leto 2030 za Evropo, in sicer 95 % precepljenost proti hepatitisu B za otroke in novorojenčke ter 95 % stopnjo presejanja nosečnic, ter izboljšajo spremljanje napredka pri doseganju teh ciljev.

Da bi dosegli te cilje, Priporočila spodbujajo države članice, naj:

 • zagotovijo, da je cepljenje proti HPV in hepatitisu B brezplačno in široko dostopno,
 • izboljšajo komunikacijo o cepljenju med starši in mladimi ter se borijo proti napačnim informacijam in dezinformacijam,
 • vključijo cepljenje proti rakom, ki jih je mogoče preprečiti s cepivi, v svoje nacionalne programe za boj proti raku.

Evropska priporočila so dostopna na povezavi TUKAJ.


Preprečevanje in obvladovanje okužb z virusi, ki povzročajo raka, eden izmed pomembnih ciljev DPOR

Preprečevanje ter obvladovanje okužbe s HPV in hepatitisom B, s tem pa eliminacijo rakov, ki jih povzročata, je tudi eden izmed pomembnih ciljev Državnega programa obvladovanja raka 2022-2026, v katerem je predvideno več ukrepov za njihovo uresničitev in implementacijo:

 • Do leta 2026 zagotoviti vsaj 80-odstotno precepljenost deklic (11−12 let) proti HPV s stalno promocijo cepljenja proti HPV in z ozaveščanjem različnih ciljnih skupin o koristih cepljenja.
 • Spodbujanje in spremljanje cepljenja proti HPV za dečke.
 • Ohraniti visoko precepljenost otrok (delež cepljenih) proti hepatitisu B (okrog 90 odstotkov)
 • Izvajanje cepljenja proti hepatitisu B v skupinah prebivalstva z velikim tveganjem za okužbo (zdravstveni delavci, novorojenci okuženih mater, intravenski uživalci drog, zaporniki, moški, ki imajo spolne odnose z moškimi; drugi posamezniki glede na slovenska državna priporočila).
 • Ozaveščanje in splošni ukrepi glede preprečevanja okužbe z virusom hepatitisa B v skupinah prebivalstva z velikim tveganjem za okužbo.

 

Deli naprej