Eno leto od sprejetja Državnega programa obvladovanja raka 2022-2026

Mineva eno leto od sprejetja Državnega programa obvladovanja raka (DPOR) za obdobje 2022-2026, ki ga je na predlog Ministrstva za zdravje sprejela Vlada RS. Rak je veliko javnozdravstveno breme, ki neposredno ali posredno prizadene veliko število ljudi; v prihodnje pa bo breme še naraščalo. Že od leta 2010 v Sloveniji prepoznavamo potrebo po strateški usmeritvi na nacionalni ravni, ki je potrebna za uspešno obvladovanje bremena raka. Tako imamo za prihodnjih pet let – do leta 2026, v veljavi že tretji strateški dokument, ki je tako kot prva dva nastal v sodelovanju številnih strokovnjakov, zdravstvene politike in civilne družbe. Z januarjem 2022 je DPOR v upravljanje in koordinacijo od Ministrstva za zdravje prevzel Onkološki inštitut Ljubljana.

DPOR 2022-2026 ima enako kot prejšnja dva državna programa zastavljene tri ključne cilje – (1) upočasniti povečevanje števila novih bolnikov z rakom v državi, (2) povečati preživetje slovenskih bolnikov z rakom in (3) izboljšati kakovost življenja bolnikov z rakom s krepitvijo celostne rehabilitacije in paliativne oskrbe. Eden ključnih elementov Državnega programa je zagotavljanje enakosti onkološke oskrbe za vse prebivalce Slovenije. Cilji in aktivnosti v DPOR so povezani tudi z drugimi pomembnimi dokumenti, ki vplivajo na zdravje prebivalcev Slovenije, in usmeritvami na evropski ravni.

»V več kot desetih letih, odkar imamo v Sloveniji strateški dokument za celostno obvladovanje raka, beležimo kar nekaj uspehov in pomembnih mejnikov, ki smo jih dosegli v sodelovanju z različnimi akterji – uspeli smo obrniti trend naraščanja števila novih primerov raka pri moških in ga upočasniti pri ženskah; uspešno smo vzpostavili vse tri z znanstvenimi dokazi podprte presejalne programe za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb (ZORA, DORA, Svit); izboljšali smo preživetje slovenskih bolnikov z rakom ter naredili številne izboljšave na področju celostne rehabilitacije in paliativne oskrbe: slednja je sedaj kot obvezna vsebina vključena v šolanje vseh kliničnih zdravniških specializacij. Vse te pozitivne zgodbe nam dajejo pogum ter zagon za nadaljnje uresničevanje vizije in ciljev Državnega programa obvladovanja raka,« je povedala Sonja Tomšič, dr. med., koordinatorica DPOR 2022-2026, z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Izboljševanje kakovosti obravnave in kakovosti življenja bolnikov z rakom

DPOR za obdobje 2022–2026 največ pozornosti namenja kakovosti obravnave bolnikov z rakom, kjer do sedaj nismo imeli podatkov, ki bi nam omogočali spremljanje in ukrepanje. DPOR 2022-2026 ima zastavljene tudi ambiciozne cilje na področju izboljševanja kakovosti življenja bolnikov z rakom, zlasti z okrepitvijo pristopov celostne rehabilitacije in onkološke paliativne oskrbe, ki se morata obe pričeti že takoj po postavitvi diagnoze in naslavljati aktualne potrebe bolnikov in svojcev.

V letu 2022 so bile imenovane vse predvidene strukture za nemoteno delovanje in uresničevanje ciljev DPOR do leta 2026 – Strokovni svet, Nadzorni svet, Strokovne skupine za pet najpogostejših rakov (rak dojk, pljučni rak, rak prostate, maligni melanom ter rak debelega črevesa in danke) in Skupina predstavnikov izvajalcev za področje onkologije.

»V prvem letu delovanja Državnega programa obvladovanja raka 2022-2026 je bila z imenovanjem vseh najpomembnejših struktur začrtana jasna pot za nadaljnje strokovno delovanje in uresničevanje zastavljenih ciljev. Cilji pa bodo doseženi le s skupnim delovanjem vseh udeleženih v proces obvladovanja raka, zato me veseli, da je večina teh delovnih teles že pričela z delovanjem in sodelovanjem pri zastavljenih aktivnostih. Prenovili smo tudi spletno mesto DPOR, ki bo delovalo kot enotno stičišče za vse aktualne informacije, pomembne za obvladovanje raka tako v Sloveniji kot tudi na ravni Evropske unije,« je povedala Sonja Tomšič, dr. med.

»Če smo v letu 2022 precej časa posvetili formalizaciji delovanja struktur DPOR, bomo v letu 2023 lahko svoje napore še bolj aktivno usmerili v uresničevanje strokovnih ciljev za vsa predvidena področja, to so primarna in sekundarna preventiva, diagnostika, zdravljenje, celostna rehabilitacija, onkološka paliativna oskrba, izobraževanje, raziskovanje in spremljanje bremena raka. Posamezni cilji se med področji dopolnjujejo in podpirajo, zato je pomembno, da se povsod premikamo naprej, čeprav morda počasneje kot bi si želeli. Tako da izzivov nam ne bo zmanjkalo.,« je še dodala Sonja Tomšič.

 

          

 

Deli naprej