Odprt razpis za raziskave na področju raka dojk in rakov rodil Sklada Mojce Senčar za leto 2023

Združenje Europa Donna Slovenija je ob svoji 25-letnici ustanovilo Sklad Mojce Senčar, ki je namenjen finančni podpori temeljnih, razvojnih, aplikativnih, kliničnih in nekliničnih raziskav, naravoslovnih in družboslovnih ved s področja raka dojk in rakov rodil v Sloveniji. S tem želijo podpreti pridobivanje lokalnih podatkov in spodbuditi razvoj raziskovalne dejavnosti na tem področju. V letu 2023 bo tako za raziskave namenjenih 50.000 evrov nepovratnih sredstev.

Vizija Sklada Mojce Senčar je postati prvi slovenski zasebni sklad za financiranje raziskav s področja onkologije, ki vsaj delno potekajo v Sloveniji, z željo boljšega razumevanja bolezni in izboljšanja celostne oskrbe onkoloških bolnikov.

Razpis odprt od 16. 12. 2022 do 16. 1. 2023

Projekt poteka v letu 2023, pri čemer je lahko začetek raziskovanja že pred 1. 1. 2023, vendar pa mora biti zaključen do najkasneje 30. 11. 2023 (raziskovanje se lahko nadaljuje, vendar brez financiranja iz Sklada Mojce Senčar). Prijavijo se lahko raziskave na področju raka dojk in rakov rodil iz različnih znanstvenih področij, ki v celoti ali delno potekajo v Sloveniji.

Prispele prijave bo pregledal Strokovni odbor sklada, ki bo predlagal tudi recenzente za strokovno ocenjevalno komisijo.

Člani strokovnega odbora so:

  • Simona Borštnar, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana
  • Sebastjan Merlo, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana
  • Maja Ravnik, dr. med., UKC Maribor
  • Maja Ravnikar, Nacionalni inštitut za biologijo
  • Monika Ažman, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije
  • Tanja Španić, Združenje Europa Donna Slovenija

Izbor financiranih raziskav za prihodnje leto bo potekal preko objavljenega razpisa, ki poteka od 16. 12. 2022 do 16. 1. 2023. V okviru razpisa bo za leto 2023 odobreno sofinanciranje za največ 10 projektov. Višina razpisanih sredstev za posamezen projekt je od 5.000 do 15.000 evrov.

Besedilo in priloge razpisa so na voljo TUKAJ.

Deli naprej