• Leto 2008

  Slovenija kot predsedujoča Svetu Evropske unije rak postavi kot prioriteto na področju zdravstva.
 • Leto 2010

  V Sloveniji prvič oblikovan in sprejet celovit strateški državni dokument »Državni program obvladovanja raka"
 • Leto 2015

  Glavni dosežek prvega DPOR-ja je počasnejša rast obolevanja za rakom, bolj pri ženskah, kakor pri moških. Pri obeh spolih se pomembno poveča petletno preživetje od začetka zdravljenja glede na prejšnja obdobja.
 • Leto 2017

  Sprejet nov celovit strateški dokument DPOR za obdobje 2017-2021.
 • Leto 2020

  Na pobudo DPOR s strani Ministrstva za zdravje imenovana Državna komisija za presejalne programe.
 • Leto 2021

  Sprejet je tretji DPOR po vrsti za obdobje 2022-2026.
 • Leto 2022

  DPOR preide v upravljanje in koordinacijo Onkološkega inštituta Ljubljana (prej upravljanje na Ministrstvu za zdravje)
 • Leto 2023

  Imenovane vse strukture Državnega programa obvladovanja raka za obdobje 2022-2026 - Strokovni svet, Nadzorni svet, Strokovne skupine DPOR in Skupina predstavnikov izvajalcev onkološke dejavnosti.