Strateški cilji DPOR 2022-2026

Podrobni cilji DPOR 2022-2026

primarna preventiva@3x

PRIMARNA PREVENTIVA


sekundarna preventiva@3x

SEKUNDARNA PREVENTIVA


diagnostika@3x

DIAGNOSTIKA IN ZDRAVLJENJE


celostna rehabilitacija@3x

CELOSTNA REHABILITACIJA


paliativna oskrba@3x

PALIATIVNA OSKRBA


raziskovanje@3x

RAZISKOVANJEspremljanje bremna raka in kakovosti obravnave@3x

SPREMLJANJE BREMENA RAKA


izobraževanje_manjša@3x

IZOBRAŽEVANJE