Člani Nadzornega sveta DPOR 2022-2026 so:

  • Azra Herceg, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje;
  • izr. prof. dr. Irena Oblak. dr. med, strokovna direktorica Onkološkega inštituta;
  • doc. dr. Tatjana Mlakar, generalna direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanjeSlovenije;
  • prim. prof. dr. Ivan Eržen, strokovni direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje;
  • pridr. prof. dr. Marko Vudrag, Društvo KO-RAK.si;
  • dr. Tanja Španić, Europa Donna Slovenija;
  • Kristina Modic, Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L.

Ministrstvo za zdravje je Nadzorni svet DPOR 2022-2026 imenovalo 9. novembra 2022.


ZAPISNIKI