Strokovne skupine DPOR

Za izvajanje ter implementacijo ciljev in ukrepov Državnega programa obvladovanja raka (DPOR) za obdobje 2022–2026 so bile imenovane Strokovne skupine DPOR, ki jih sestavljajo predstavniki različnih specialnosti in institucij v Sloveniji.

Strokovne skupine so določene z namenom izboljševanja kakovosti obravnave v vseh institucijah v državi, ki obravnavajo bolnike z rakom. Glavne naloge skupin so:

  • sodelovanje pri pripravi nacionalnih priporočil obravnave bolnikov z rakom in seznanjanje strokovnjakov z uvedenimi novostmi;
  • sodelovanje pri razvoju kliničnega registra pri Registru raka RS in pri definiciji kazalnikov za spremljanje kakovosti obravnave;
  • na osnovi podatkov iz kliničnih registrov najpogostejših rakov ugotavljati odstopanja od priporoči zdravljenja in pripravljati predloge sistemskih izboljšav;
  • sodelovanje z odločevalci (pristojna ministrstva, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, strokovne zbornice, vodstva zdravstvenih zavodov idr.) glede uvajanja sistemskih sprememb;
  • zastopanje svojih strokovnih področij in povezovanje strokovne javnosti z aktivnostmi DPOR;
  • sodelovanje na dogodkih in aktivnostih, namenjenim različnim javnostim, kot predstavnik DPOR.