6. marca, 2023

40. slovenski teden boja proti raku pod geslom “Slovenija pred novimi presejalnimi programi za raka”

Letos poteka že jubilejni 40. slovenski tedem boja proti raku, ki ga organizira Zveza slovenskih društev za boj proti raku (Zveza) v sodelovanju z Onkološkim inštitutom Ljubljana (OI), pod geslom »Slovenija pred novimi presejalnimi programi za raka«. Svet Evropske unije je decembra lani sprejel prenovljena priporočila za presejalne programe za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb, pri pripravi katerih so aktivno sodelovali tudi slovenski strokovnjaki. Priporočila, poleg nadgradnje obstoječih programov – za raka materničnega vratu (ZORA), dojk (DORA) ter debelega […]
2. marca, 2023

Potrjeno letno poročilo DPOR za leto 2022

Člani Strokovnega sveta Državnega programa obvladovanja raka 2022-2026 so na prvi letošnji seji, ki je potekala 16. februarja, soglasno potrdili letno poročilo za leto 2022. Z letnim poročilom so se seznanili tudi člani Nadzornega sveta DPOR. Upravljanje in koordinacija Državnega programa obvladovanja raka je z januarjem 2022 z Ministrstva za zdravje prešla na Onkološki inštitut Ljubljana. V letu 2022 so bile imenovane vse predvidene strukture za nemoteno delovanje in uresničevanje ciljev DPOR do leta 2026 – Strokovni svet, Nadzorni svet, […]
28. februarja, 2023

Prvi strokovni posvet zdravstvenih strok o novih Priporočilih EU za presejalne programe za raka

V organizaciji Državnega programa obvladovanja raka, Državne komisije za presejalne programe in Onkološkega inštituta Ljubljana je v četrtek, 23. februarja 2023, potekal prvi strokovni posvet različnih zdravstvenih strokovnjakov o novih priporočilih EU za presejalne programe za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb. Nova priporočila, ki so jih države članice EU potrdile decembra 2022, predvidevajo tudi raziskovanje in postopno uvajanje novih presejalnih programov za pljučnega raka, raka prostate in v bolj obremenjenih regijah za raka želodca. Pljučni rak in rak prostate […]
27. februarja, 2023

Seznam evropskih projektov v okviru EU za zdravje na področju obvladovanja raka

Evropska komisija je pripravila seznam evropskih projektov, ki so se pričeli v letih 2021 in 2022, v okviru programa EU za zdravje (EU4Health) na področju promocije zdravja ter preprečevanja nenalezljivih bolezni in z njimi povezanih dejavnikov tveganja. Celoten seznam projektov, ki se trenutno izvajajo, je na voljo tukaj. Vabimo vas, da spremljate aktivnosti in rezultate projektov, ki so ažurno objavljeni na spletnih straneh posameznega projekta. Tudi Slovenija – Nacionalni inštitut za javno zdravje in Onkološki inštitut Ljubljana, sodeluje pri več […]
7. februarja, 2023

VABILO: Strokovno srečanje Nova priporočila EU za presejalne programe za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb

V četrtek, 23. februarja 2023, bo v organizaciji Državnega programa obvladovanja raka (DPOR), Državne komisije za presejalne programe (DKP) in Onkološkega inštituta Ljubljana (OIL) potekalo strokovno srečanje Nova priporočila EU za presejalne programe za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb. Srečanje bo sestavljeno iz dveh delov. Prvi del bo namenjen predstavitvi splošnih zakonitosti organiziranih presejalnih programov ter upravljavskih procesov obstoječih programov ZORA, DORA in Svit. V drugem delu pa bomo izvedli delavnice za možne pristope k uvajanju pilotnih raziskav za presejanje […]
2. februarja, 2023

Enakost v dostopnosti do obravnave raka v Sloveniji na visoki ravni

Skupna izjava za javnost ob svetovnem dnevu boja proti raku Državnega programa obvladovanja raka, Onkološkega inštituta Ljubljana in Ministrstva za zdravje Evropska komisija in OECD objavila poročila o stanju neenakosti na področju raka v državah članicah Ljubljana, 2. februar 2023: 4. februarja vsako leto obeležujemo Svetovni dan boja proti raku, ki poteka pod okriljem Mednarodne zveze za obvladovanje raka (UICC). Tudi letos poteka pod geslom »Zmanjšajmo neenakosti pri obravnavi bolnikov z rakom«, kar je del 3-letne kampanje. Ob tej priložnosti […]
31. januarja, 2023

31. januarja obeležujemo slovenski dan brez cigarete

Vsako leto na zadnji januarski dan obeležujemo slovenski dan brez cigarete, ki spodbuja k opuščanju rabe tobaka in tobačnih izdelkov. Poteka pod geslom »Dan brez kajenja naj postane življenje brez kajenja«. Tobak je še vedno eden izmed vodilnih dejavnikov tveganja za smrt tako v Sloveniji kot tudi po svetu. Kajenju lahko pripišemo skoraj 15 % vseh novo ugotovljenih rakov v Sloveniji, zaradi posledic kajenja pa v Sloveniji vsako leto umre več kot 3.000 ljudi. V Sloveniji je po podatkih iz […]
24. januarja, 2023

DPOR v podkastu Na obisku

Koordinatorica Državnega programa obvladovanja raka 2022-2026 Sonja Tomšič, dr. med., je gostovala v podkastu Na obisku, ki ga redno pripravlja Združenje L&L.  V podkastu je spregovorila o  treh strateških ciljih DPOR, ki so zmanjševanje rasti incidence, povečanje preživetja ter izboljšanje kakovosti življenja bolnikov z rakom, pa tudi o morebitnih novih presejalnih programih za raka prostate, pljuč ter želodca, celostni rehabilitaciji in zdravem življenjskem slogu, s katerim lahko preprečimo skoraj 40% raka. Pogovor z voditeljico Slavko Brajović Hajdenkumer lahko poslušate spodaj ali TUKAJ. NA […]
17. januarja, 2023

Nastajajo prva evropska priporočila za preprečevanje rakov, ki jih povzročajo okužbe

Rak materničnega vratu je med vsemi raki najbolje preprečljiv rak, kljub temu pa je še vedno četrti najpogostejši rak pri ženskah na svetu in eden od najpogostejših rakov pri mlajših ženskah. Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je že leta 2020 lansirala globalno strategijo za odpravo raka materničnega vratu in postavila tri cilje, in sicer 70 % udeležba žensk v presejalnih programih, ustrezno zdravljenih več kot 90 % odkritih predrakavih sprememb materničnega vratu ter 90 % precepljenost deklic proti humanim papilomavirusom (HPV). […]