Imenovane Strokovne skupine za pet najpogostejših rakov in Nadzorni svet DPOR

Za izvajanje ter implementacijo ciljev in ukrepov Državnega programa obvladovanja raka za obdobje 2022–2026 sta koordinatorica DPOR Sonja Tomšič, dr. med., in njen namestnik prof. dr. Janez Žgajnar, dr. med., imenovala Strokovne skupine za pet najpogostejših rakov – to so pljučni rak, rak prostate, dojk, maligni melanom ter rak debelega črevesa in danke, ki jih sestavljajo predstavniki različnih specialnosti in institucij v Sloveniji.

Strokovne skupine so določene z namenom izboljševanja kakovosti obravnave v vseh institucijah v državi, ki izvajajo diagnostiko in zdravljenje bolnikov, ki zbolijo za temi najpogostejšimi raki, Glavne naloge skupin so:

  • sodelovanje pri pripravi nacionalnih priporočil obravnave bolnikov z rakom in seznanjanje strokovnjakov z uvedenimi novostmi;
  • sodelovanje pri razvoju kliničnega registra pri Registru raka RS in pri definiciji kazalnikov za spremljanje kakovosti obravnave;
  • na osnovi podatkov iz kliničnih registrov najpogostejših rakov ugotavljati odstopanja od priporoči zdravljenja in pripravljati predloge sistemskih izboljšav;
  • sodelovanje z odločevalci (pristojna ministrstva, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, strokovne zbornice, vodstva zdravstvenih zavodov idr.) glede uvajanja sistemskih sprememb;
  • zastopanje svojih strokovnih področij in povezovanje strokovne javnosti z aktivnostmi DPOR;
  • sodelovanje na dogodkih in aktivnostih, namenjenim različnim javnostim, kot predstavnik DPOR.

Naslednji korak, h kateremu smo v DPOR že aktivno pristopili, bo imenovanje Strokovnih skupin tudi za primarno zdravstveno varstvo, onkološko genetiko, celostno rehabilitacijo in onkološko paliativno oskrbo.

 

Shema upravljanja Državnega programa obvladovanja raka za obdobje 2022-2026.

Ministrstvo imenovalo Nadzorni svet DPOR

Ministrstvo za zdravje (MZ) je imenovalo člane Nadzornega sveta DPOR, ki bo s pomočjo letnih poročil Državnega programa nadziral doseganje strateških ter podrobnih ciljev DPOR in v primeru odstopanj sprejel ukrepe za izboljšanje doseganja ciljev. Nadzorni svet vodi državni sekretar na MZ, sestavljajo pa ga še strokovni direktor Onkološkega inštituta Ljubljana, generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, strokovni direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje in trije predstavniki civilne družbe – društev bolnikov z rakom.

Za vzpostavitev vseh predvidenih struktur upravljanja DPOR je na MZ že v teku tudi imenovanje DPOR skupine predstavnikov izvajalcev, ki bo zadolžena za dogovor o kriterijih strokovnih, kadrovskih in prostorskih pogojev za izvajanje onkološke diagnostike in zdravljenja.

Deli naprej