8. novembra, 2021

Mobilna paliativna enota Onkološkega inštituta Ljubljana

Mobilna paliativna enota predstavlja enega od pomembnih povezovalnih elementov mreže oskrbe bolnika na domu. Paliativno oskrbo na domu v 80 do 90 odstotkih izvajajo družinski zdravniki in patronažne medicinske sestre, v 10 do 20 odstotkih pa se temu pridružujejo specializirane mobilne paliativne enote posameznih zdravstvenih ustanov. Na Onkološkem inštitutu Ljubljana je 1. septembra 2021 začela delovati mobilna paliativna enota – eden izmed petih novih mobilnih paliativnih timov, ki jih je Vlada RS uvrstila v Splošni dogovor za pogodbeno leto 2021. […]