Slovenija že izpolnjuje dva izmed treh pogojev za eliminacijo raka materničnega vratu

17. novembra obeležujemo obletnico začetka globalne strategije za eliminacijo raka materničnega vratu, ki državam narekuje tri ukrepe – odkrivanje predrakavih sprememb, ustrezno zdravljenje in zadostna precepljenost deklic proti HPV, s katerimi bi lahko do leta 2030 odpravili ta rak. Slovenija že izpolnjuje dva od treh ukrepov, kar pomeni, da bi lahko postala ena izmed prvih evropskih držav, ki bi jih uspelo doseči cilj globalne strategije. V prizadevanja za izpolnitev še tretjega ukrepa usmerjeni tudi cilji Državnega programa obvladovanja raka 2022-2026.

Prvi rak, ki bi ga lahko popolnoma odpravili

17. novembra 2020 je Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) lansirala globalno strategijo za eliminacijo raka materničnega vratu – sploh prvega raka, ki bi ga lahko odpravili. Strategija predvideva tri ukrepe oziroma cilje za odpravo tega raka – ustrezno zdravljenje več kot 90 % predrakavih sprememb materničnega vratu, več kot 70 % udeležba žensk v programu ZORA in 90 % precepljenost deklic proti HPV. Slovenija že izpolnjuje dva od treh ciljev, saj presejalni program ZORA beleži izjemne rezultate – že več let zapored je udeležba žensk več kot 70 %.

Zaradi velike udeležbe v programu ZORA in visoke kakovosti storitev v programu v Sloveniji vsako leto pravočasno odkrijemo in zdravimo okrog 1.600 predrakavih sprememb materničnega vratu visoke stopnje, ki bi nezdravljene lahko napredovale v raka materničnega vratu. Doc. dr. Urška Ivanuš, dr. med., vodja Državnega programa ZORA poudarja, da so v zadnjem obdobju zaznali nekoliko manjšo udeležbo na presejalnih pregledih v starostni skupini med 30 in 39 let, kar je zaskrbljujoče, saj v tej starosti žensk običajno odkrijejo več kot tretjino vseh predrakavih sprememb visoke stopnje v Sloveniji. Neodkrite in nezdravljene spremembe visoke stopnje lahko namreč napredujejo do raka materničnega vratu, enega izmed redkih rakov, ki se najpogosteje pojavlja še pred 50. letom starosti.

Slovenija aktivno vključena v skupna evropska prizadevanja za povečanje precepljenosti proti HPV

Strokovnjaki so si enotni, da je cepljenje otrok proti HPV varno ter učinkovito preprečuje s HPV povezane rake in druge bolezni kasneje v odrasli dobi. Ob zadostni precepljenosti na globalni ravni lahko zato prihodnosti pričakujemo  odpravo rakov, ki jih povzroča okužba s HPV.

Za doseganje tretjega cilja SZO na področju precepljenosti proti HPV so se aktivirali številni strokovnjaki ter številne evropske nevladne organizacije in strokovna združenja. S 1. novembrom letos je pod okriljem projekta PERCH (angl. Partnership to contrast HPV) zaživelo novo evropsko partnerstvo za povečanje precepljenosti proti HPV v Evropi, v katerem sodeluje 17 evropskih držav, med njimi tudi Slovenija.

 

 

DPOR z dvema ukrepoma v preprečevanje in obvladovanje okužbe s HPV

Tretjega cilja – 90 % precepljenosti deklic proti HPV, kljub prizadevanju tako na zdravstveni kot tudi šolski ravni v Sloveniji še nismo dosegli. Cilji in ukrepi Državnega programa obvladovanja raka 2022-2026 so zato na tem področju usmerjeni zlasti v spremljanje in promocijo cepljenja proti HPV:

  1. Do leta 2026 zagotoviti vsaj 80-odstotno precepljenost deklic (11−12 let) proti HPV s stalno promocijo cepljenja proti HPV in z ozaveščanjem različnih ciljnih skupin o koristih cepljenja.
  2. Spodbujanje in spremljanje cepljenja proti HPV za dečke.

 

Deli naprej