29. maja, 2023

S kazalniki na državni ravni do enako kakovostne obravnave vseh bolnikov z rakom v Sloveniji

V Državnem programu obvladovanja raka pričeli z aktivnostmi za vzpostavitev mreže onkološke dejavnosti, ki bo zagotovila enako kakovostno obravnavo vseh bolnikov z rakom Ljubljana, 29. maj 2023 – Danes je v organizaciji Ministrstva za zdravje potekal strokovni posvet Koncept postavitve mreže zdravstvenih potreb v Sloveniji, ki se ga je udeležila tudi koordinatorica Državnega programa obvladovanja raka Sonja Tomšič, dr. med. Državni program obvladovanja raka (DPOR) si že od vsega začetka, od leta 2010, s svojimi cilji prizadeva zagotavljati enako kakovostno […]
26. maja, 2023

Evropski teden boja proti raku: Evropska komisija s projekti skupnega ukrepanja na vseh ravneh obvladovanja raka

Zadnji teden v maju je rezerviran za Evropski teden boja proti raku, ki se zaključi 31. maja s Svetovnim dnevom brez tobaka. Letos Evropska komisija v ospredje postavlja številne projekte skupnega ukrepanja (t.i. »joint action«), ki potekajo na štirih ravneh obvladovanja raka – primarna preventiva, zgodnje odkrivanje in presejanje, diagnostika in zdravljenje ter kakovost življenja bolnikov z rakom in njihovih svojcev. V času Evropskega tedna boja proti raku potekajo tudi aktivnosti za večje poznavanje Evropskega kodeksa proti raku, ki vsebuje […]
9. maja, 2023

Maj je mesec osveščanja o malignem melanomu

Mesec maj je že tradicionalno posvečen osveščanju o kožnih rakih, zlasti o kožnem melanomu, ko strokovnjaki še posebej poudarjajo pomen zaščite pred soncem ter UV-sevanjem kot primarne preventive in pozornost na sumljive kožne spremembe. Kožni raki so najpogostejša oblika rakov pri ljudeh, med njimi pa kožni melanom predstavlja več kot 15 odstotkov. V zadnjih letih se število novih primerov kožnega melanoma znatno povečuje – vsako leto še za 2,5 %, kar je največ med vsemi raki. Po podatkih Registra raka […]
9. maja, 2023

Celostna onkološka rehabilitacija dokazano vpliva na večjo kakovost življenja bolnikov

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) so predstavili zaključke pilotne raziskave OREH (tj. Onkološka REHabilitacija) o individualizirani celostni rehabilitaciji bolnic z rakom dojke, ki je potekala od leta 2019 do leta 2022. V raziskavo je bilo vključenih 600 bolnic z rakom dojk, ki so se zdravile na OI. Rezultati so pokazali, da so imele bolnice, ki so bile vključene v celostno rehabilitacijo, večjo kakovost življenja, manj težav in neželenih učinkov zdravljenja, krajšo bolniško odsotnost in manj invalidskega upokojevanja. Raziskava OREH (financirala […]
5. maja, 2023

5. maj – Mednarodni dan higiene rok

Higiena rok je prepoznana kot najmnožičnejša globalna aktivnost in najučinkovitejši ukrep za preprečevanje prenosa okužb, širjenja nalezljivih bolezni in epidemij v svetu. Svetovna zdravstvena organizacija je 5. maj razglasila za Mednarodni dan higiene rok. V ta namen že od leta 2005 po vsem svetu organizira kampanje za ozaveščanje ljudi o pomenu higiene rok za njihovo zdravje. Kampanji se redno pridružujejo vse slovenske bolnišnice, letos pod sloganom »Čiste roke rešujejo življenja«.  Vsakoletno osveščanje o higieni rok ima pomembno vlogo pri izboljševanju […]