25. aprila, 2023

Svetovni teden imunizacije: cepljenje je eden izmed najpomembnejših ukrepov javnega zdravstva

Zadnji teden v aprilu že tradicionalno poteka svetovni in evropski teden imunizacije, v katerem strokovnjaki še posebej poudarjajo pomen cepljenja za zmanjševanje bremena nekaterih bolezni. Cepljenje je eden izmed najpomembnejših in uspešnejših ukrepov javnega zdravstva, saj znatno prispeva k zmanjšanju obolevanja ter umiranja prebivalstva in podaljšanju pričakovanega trajanja življenja. Državni program obvladovanja raka podpira ukrepe za preprečevanje okužb ter bolezni, povezanih z rakom, ki bi jih lahko preprečili s cepljenjem, in poziva k zaupanju strokovnjakom na tem področju. S cepljenjem […]
24. aprila, 2023

15 let programa DORA: evropski zgled presejanja za raka dojk

Mineva 15 let, odkar je bila na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) slikana prva ženska v Državnem presejalnem programu za raka dojk DORA. Danes program predstavlja sinonim za kakovost in evropski primer dobre prakse presejanja za raka dojk, ki mu zaupa že več kot 75 % vseh povabljenih Slovenk med 50. in 69. letom. Od začetka delovanja programa do marca letos so opravili 839.170 mamografij in odkrili raka pri 5.067 ženskah. V petnajstih letih je udeležba v programu presegla 75 %, […]
21. aprila, 2023

Srečanje Državnega programa obvladovanja raka z društvi onkoloških bolnikov in drugimi nevladnimi organizacijami

Na Svetovni dan zdravja, 7. aprila, je na Onkološkem inštitutu Ljubljana potekalo srečanje Državnega programa obvladovanja raka (DPOR) z društvi onkoloških bolnikov in drugimi nevladnimi organizacijami. Za izvajanje in uresničevanje ciljev DPOR je sodelovanje s predstavniki onkoloških bolnikov in drugimi nevladnimi organizacijami nepogrešljivo. V prvem delu srečanja je koordinatorica DPOR 2022-2026 Sonja Tomšič, dr. med., predstavila letno poročilo DPOR za leto 2022, cilje za leto 2023 in prednostna področja sodelovanja društev in nevladnih organizacij v Državnem programu obvladovanja raka. Civilna […]
20. aprila, 2023

Register raka izdal Poročilo Kliničnega registra kožnega melanoma za obdobje 2017-2021

Register raka Republike Slovenije (RRRS), ki deluje na Onkološkem inštitutu Ljubljana, je izdal Poročilo Kliničnega registra kožnega melanoma za obdobje 2017-2021. Pričujoče poročilo je že peto po vrsti, pripravljeno iz podatkov slovenskega Kliničnega registra kožnega Melanoma (KrMel). Vključuje podatke za bolnike zbolele med leti 2017 in 2021. Po zgledu letnih poročil RRRS in poročil Bolnišničnega registra OIL poročilo KrMel na začetku predstavi populacijsko breme kožnega melanoma v Sloveniji ter ga primerja z bremenom v drugih državah. Sledi opis lastnosti bolnikov, […]
1. aprila, 2023

1. dan Državnega programa obvladovanja raka za povezovanje oblikovalcev in izvajalcev onkološke dejavnosti pri nas

V četrtek, 23. marca, je potekal 1. dan Državnega programa obvladovanja raka – dogodek, ki je nastal v želji po letnem srečanju, ki bi povezal vse (so)oblikovalce in (so)izvajalce onkološke dejavnosti v Sloveniji in Državnega programa obvladovanja raka (DPOR). DPOR namreč že od leta 2010 v svoje strukture povezuje različne pomembne deležnike za učinkovito obvladovanja bremena raka pri nas in deluje kot povezovalni člen onkološkega zdravstvenega varstva na državni ravni. Prvega dneva Državnega programa obvladovanja raka so se udeležili različni […]