Evropska komisija s Pobudo za slikovno diagnostiko raka

Evropska komisija bo 23. januarja 2023 lansirala Evropsko pobudo za slikovno diagnostiko raka, ki spada med vodilne ukrepe v okviru Evropskega načrta za boj proti raku. Cilj Pobude je povezava podatkovnih zbirk na področju slikovne diagnostike raka, ki bodo na voljo različnim zainteresiranim stranem.

Glavni cilj Evropske pobude za slikovno diagnostiko raka je spodbujanje inovacij in uporabo digitalnih tehnologij pri zdravljenju raka, da bi tako dosegli natančnejšo ter hitrejšo klinično diagnostiko in zdravljenje za bolnike z rakom.

Temelj za izvajanje pobude bo projekt EUCAIM (EuCanImage), ki se v okviru programa Digitalna Evropa pričenja januarja 2023. V projekt je vključenih 21 izvajalcev iz 12 držav, do konca projekta pa naj bi se pridružilo še več držav. V okviru EUCAIM bo nastalo osrednje vozlišče, ki bo podpiralo razvoj ter primerjalno analizo, testiranje in pilotno uporabo orodij za personalizirano medicino.

Interoperabilnost na področju slikovne diagnostike raka v EU

V vozlišče bodo povezane pobude na EU ter nacionalni ravni, mreže bolnišnic in raziskovalna skladišča s podatki o slikah raka. Tako bo zdravstvenim delavcem in raziskovalcem omogočen čezmejen dostop do interoperabilne ter varne infrastrukture za združeno in porazdeljeno analizo podatkov o slikovni diagnostiki raka. Do konca projekta naj bi tako bilo vključenih več kot 100.000 slik tako pogostih kot redkih rakov in uvedenih vsaj 50 algoritmov ter orodij umetne inteligence in modelov za klinične napovedi.

Pobuda si bo tako prizadevala, da bi se zdravstvenim delavcem in raziskovalcem v EU omogočil lažji dostop, ki bo še vedno zagotavljal visoko raven etike, zaupanja in varstva osebnih podatkov v skladu z vrednotami in pravili EU, do velikih količin slik raka in povezanih kliničnih podatkov v skladu z Evropsko podatkovno strategijo in v podporo ciljem v okviru Evropskega zdravstvenega podatkovnega prostora.

Dogodek ob lansiranju 23. 1. 2023 bo potekal v hibridni obliki, prijave so možne tukaj.

Deli naprej