7. aprila, 2022

Svetovni dan zdravja letos s sloganom »Naš planet – naše zdravje«

Vsako leto  7. aprila obeležujemo svetovni dan zdravja,  ki letos poteka pod geslom »Naš planet, naše zdravje«. Sredi pandemije covid-19, onesnaženega planeta, vse pogostejših bolezni, kot so rak, astma in srčne bolezni, Svetovna zdravstvena organizacija posebno pozornost posveča nujnim ukrepom, ki so potrebni za ohranjanje zdravja ljudi in planeta,
5. aprila, 2022

Minister Janez Poklukar na obisku Onkološkega inštituta Ljubljana tudi o DPOR

Minister za zdravje Janez Poklukar je v ponedeljek, 4. aprila 2022, obiskal Onkološki inštitut (OI) Ljubljana, kjer so skupaj z generalno direktorico Andrejo Uštar ter strokovno direktorico Ireno Oblak naslovili ključne točke in izzive na področju obvladovanja raka.
17. marca, 2022

Novo vodstvo DPOR

Za novo glavno koordinatorico in namestnika Državnega programa obvladovanja raka 2022–2026 imenovana Sonja Tomšič, dr. med., in prof. Janez Žgajnar, dr. med. Minister za zdravje Janez Poklukar je 7. marca 2022 izdal sklep, s katerim je za glavno koordinatorico Državnega programa obvladovanja raka 2022-2026 imenoval Sonjo Tomšič, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana, za namestnika glavne koordinatorice pa prof. Janeza Žgajnarja, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana. V minulih dneh sta Ministrstvo za zdravje in Onkološki inštitut Ljubljana sklenila tudi pogodbo o […]
7. marca, 2022

Ne čakajte na konec pandemije, proti raku ukrepajte takoj

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana je ob začetku 39. tedna boja proti raku danes potekala tradicionalna novinarska konferenca, na kateri so strokovnjaki onkologije, javnega zdravja, psihologije, komunikologije in zdravstvene pismenosti z roko v roki z Zvezo slovenskih društev za boj proti raku prebivalce pozvali, da naj ne čakajo na konec pandemije in naj proti raku ukrepajo takoj, kajti tudi rak ne čaka. Letošnji teden še posebej poudarja, kako pomembna je zdravstvena pismenost za preprečevanje in obvladovanje raka. Doc. dr. Urška Ivanuš iz […]
3. februarja, 2022

Ob svetovnem dnevu boja proti raku izpostavljamo pomen celovitega obvladovanja raka v Sloveniji

Vsako leto 4. februarja pod okriljem Mednarodne zveze za obvladovanje raka (UICC) obeležujemo svetovni dan boja proti raku, mednarodni dan za ozaveščanje o raku ter za spodbujanje preprečevanja, odkrivanja in zdravljenja raka. Letos se pričenja 3-letna kampanja pod geslom ”Zmanjšajmo neenakosti pri obravnavi bolnikov z rakom”. Ministrstvo za zdravje in Onkološki inštitut Ljubljana ob tej priložnosti izpostavljata, da je sistematično in dolgoročno zmanjševanje bremena raka mogoče le s celovitim obvladovanjem, ki ga v Sloveniji uresničujemo z državnim programom obvladovanja raka […]
18. januarja, 2022

Slovenija na poti eliminacije raka materničnega vratu

Od 17. do 23. januarja poteka Evropski teden preprečevanja raka materničnega vratu. Tudi letos ga obeležujemo z vabilom k udeležbi v presejalni program Zora in z vabilom k cepljenju proti humanemu papiloma virusu (HPV). Minister Janez Poklukar je ob pričetku tedna preprečevanja raka materničnega vratu povedal: » Zadovoljen sem, da je Slovenija na dobri poti k eliminaciji raka na materničnem vratu in da nas je Svetovna zdravstvena organizacija prepoznala kot državo, ki lahko med prvimi v Evropi doseže ta cilj.« […]
23. decembra, 2021

Sprejet je Državni program obvladovanja raka do leta 2026

Vlada RS je na današnji redni seji sprejela Državni program obvladovanja raka 2022−2026 (DPOR). Slovenski in svetovni kazalniki kažejo, da je rak velik javnozdravstveni problem, ki neposredno ali posredno prizadene veliko število ljudi, breme te bolezni pa bo v prihodnje še naraščalo. Z namenom uspešnega obvladovanja bremena raka je leta 2010 nastal prvi državni program obvladovanja raka, za obdobje 2022-2026 pa je potrjen nov, že tretji tak dokument, ki je nastal v sodelovanju številnih strokovnjakov, zdravstvene politike in civilne družbe. Cilji […]
8. novembra, 2021

Mobilna paliativna enota Onkološkega inštituta Ljubljana

Mobilna paliativna enota predstavlja enega od pomembnih povezovalnih elementov mreže oskrbe bolnika na domu. Paliativno oskrbo na domu v 80 do 90 odstotkih izvajajo družinski zdravniki in patronažne medicinske sestre, v 10 do 20 odstotkih pa se temu pridružujejo specializirane mobilne paliativne enote posameznih zdravstvenih ustanov. Na Onkološkem inštitutu Ljubljana je 1. septembra 2021 začela delovati mobilna paliativna enota – eden izmed petih novih mobilnih paliativnih timov, ki jih je Vlada RS uvrstila v Splošni dogovor za pogodbeno leto 2021. […]
22. oktobra, 2021

Presejalni programi Zora, Dora in Svit tudi v času covid-19 uspešno delujejo

V teh dneh je Evropska organizacija za boj proti raku pod okriljem mednarodne kampanje Čas je za ukrepanje (Time To Act) predstavila podatke na ravni Evrope, ki opozarjajo na izzive, s katerimi se v času pandemije covid-19 soočajo tako posamezniki kot evropski zdravstveni sistemi. V Evropi je bilo kar milijon manj odkritih rakov in opravljenih za 100 milijonov manj pregledov v presejalnih programih za raka, kar lahko pomeni zamik pri odkrivanju raka in višje stadije ob diagnozi ter slabše preživetje […]