28. februarja, 2023

Prvi strokovni posvet zdravstvenih strok o novih Priporočilih EU za presejalne programe za raka

V organizaciji Državnega programa obvladovanja raka, Državne komisije za presejalne programe in Onkološkega inštituta Ljubljana je v četrtek, 23. februarja 2023, potekal prvi strokovni posvet različnih zdravstvenih strokovnjakov o novih priporočilih EU za presejalne programe za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb. Nova priporočila, ki so jih države članice EU potrdile decembra 2022, predvidevajo tudi raziskovanje in postopno uvajanje novih presejalnih programov za pljučnega raka, raka prostate in v bolj obremenjenih regijah za raka želodca. Pljučni rak in rak prostate […]
27. februarja, 2023

Seznam evropskih projektov v okviru EU za zdravje na področju obvladovanja raka

Evropska komisija je pripravila seznam evropskih projektov, ki so se pričeli v letih 2021 in 2022, v okviru programa EU za zdravje (EU4Health) na področju promocije zdravja ter preprečevanja nenalezljivih bolezni in z njimi povezanih dejavnikov tveganja. Celoten seznam projektov, ki se trenutno izvajajo, je na voljo tukaj. Vabimo vas, da spremljate aktivnosti in rezultate projektov, ki so ažurno objavljeni na spletnih straneh posameznega projekta. Tudi Slovenija – Nacionalni inštitut za javno zdravje in Onkološki inštitut Ljubljana, sodeluje pri več […]
7. februarja, 2023

VABILO: Strokovno srečanje Nova priporočila EU za presejalne programe za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb

V četrtek, 23. februarja 2023, bo v organizaciji Državnega programa obvladovanja raka (DPOR), Državne komisije za presejalne programe (DKP) in Onkološkega inštituta Ljubljana (OIL) potekalo strokovno srečanje Nova priporočila EU za presejalne programe za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb. Srečanje bo sestavljeno iz dveh delov. Prvi del bo namenjen predstavitvi splošnih zakonitosti organiziranih presejalnih programov ter upravljavskih procesov obstoječih programov ZORA, DORA in Svit. V drugem delu pa bomo izvedli delavnice za možne pristope k uvajanju pilotnih raziskav za presejanje […]
2. februarja, 2023

Enakost v dostopnosti do obravnave raka v Sloveniji na visoki ravni

Skupna izjava za javnost ob svetovnem dnevu boja proti raku Državnega programa obvladovanja raka, Onkološkega inštituta Ljubljana in Ministrstva za zdravje Evropska komisija in OECD objavila poročila o stanju neenakosti na področju raka v državah članicah Ljubljana, 2. februar 2023: 4. februarja vsako leto obeležujemo Svetovni dan boja proti raku, ki poteka pod okriljem Mednarodne zveze za obvladovanje raka (UICC). Tudi letos poteka pod geslom »Zmanjšajmo neenakosti pri obravnavi bolnikov z rakom«, kar je del 3-letne kampanje. Ob tej priložnosti […]