Raka lahko diagnosticiramo z različnimi metodami. Izbor diagnostične metode je odvisen od vrste raka, na katerega sumi zdravnik, ki vas zdravi. Preiskav je več vrst; nekatere izvajajo v zdravstvenih domovih, nekatere pa samo v bolnišnicah ali v specializiranih zdravstvenih ustanovah. Ves čas se razvijajo nove diagnostične metode, obstoječe pa se izboljšujejo.

Najpogostejše metode za diagnosticiranje raka

Laboratorijske preiskave krvi

Poleg običajnega pregleda krvi (krvna slika, biokemične preiskave) lahko v krvi določamo tudi tumorske označevalce oziroma posebne snovi, ki jih izločajo nekateri tumorji. Ker krvne preiskave same po sebi niso dovolj povedne, jih je potrebno dopolniti z drugimi metodami.

Slikovna diagnostika

Slikovna diagnostika prikaže notranjost telesa in njegovih struktur. V to skupino preiskav uvrščamo:

  • rentgensko slikanje (RTG),
  • ultrazvočna preiskava (UZ),
  • računalniška tomografija (CT),
  • magnetna resonanca (MR),
  • pozitronska emisijska tomografija s CT (PET – CT),
  • nuklearnomedicinske preiskave.

Endoskopske preiskave

To so preiskave z endoskopom, posebno upogibljivo cevjo, na vrhu katere je drobna kamera. Zdravnik jo uvede v telesne votline ali organe, kjer si lahko ogleda sumljiva področja. Obstaja več vrst endoskopov, ki jih uporabljamo za pregled različnih organov: laparoskop za trebušno votlino, bronhoskop za pljuča, gastroskop za želodec in kolonoskop za debelo črevo.

Biopsija

 

 

Biopsija je odvzem vzorca tkiva, ki ga pod mikroskopom pregleda specialist patolog, da ugotovi, ali so v njem rakaste celice. Obenem lahko tudi opredeli vrsto raka. Vzorec tkiva je  mogoče odvzeti s kirurškim posegom (kirurška biopsija), med endoskopsko preiskavo (endoskopska biopsija) ali s posebno iglo (igelna biopsija). Posebna oblika biopsije je aspiracijska biopsija s tanko iglo ali citološka punkcija, pri kateri iz sumljivega tkiva posrkamo celice.