Evropska komisija potrdila sredstva v zdravstvu za leto 2023, velik del namenjen izvajanju Evropskega načrta boja proti raku

Evropska komisija je potrdila EU sredstva za prihodnje leto v okviru programa EU za zdravje (EU4Health), ki je namenjen razvoju enotne evropske zdravstvene unije. Za leto 2023 je zagotovljenih več kot 735 milijonov evrov; za obvladovanje bremena raka v državah članicah pa je predvideno več kot 187 milijonov evrov.

 

 

 

 

Sredstva v letu 2023 za osem področij zdravstva

Program EU za zdravje je bil sprejet v odziv na pandemijo COVID-19 in za okrepitev pripravljenosti na krize v EU. S svojim proračunom v višini 5,3 milijarde evrov za obdobje 2021–2027 program zagotavlja doslej največjo finančno podporo EU na področju zdravja. Z vlaganjem v nujne prednostne naloge na področju zdravja želi Evropska komisija narediti korak k močnejši evropski zdravstveni uniji:

V program za leto 2023 je bilo vključenih sedem glavnih področij – Evropski načrt za boj proti raku, razvoj na področju digitalnega zdravja, evropska farmacevtska strategija, duševno zdravje, globalno zdravje, čezmejne nevarnosti za zdravje in nujne zdravstvene potrebe, ki so oziroma bodo nastale zaradi vojne v Ukrajini.

Tri prednostne naloge na področju obvladovanja raka v EU

Za izvajanje Evropskega načrta za boj proti raku je bilo za leto 2023 zagotovljenih več kot 187 milijonov evrov. Prednostne naloge na področju obvladovanja raka v EU v prihodnjem letu so tako vzpostavitev EU mreže Centrov za celostno obvladovanje raka, podpora državam članicam pri izvajanju presejalnih programov za raka in razvoj smernic. Poleg tega so sredstva zagotovljena še za naslavljanje preventive, duševnega zdravja pri bolnikih z rakom, neenakosti na področju obvladovanja raka znotraj države članice in med njimi, kakovosti življenja bolnikov z rakom po ozdravitvi in implementacije strateškega programa za ionizirajoče sevanje.

Deli naprej