26. aprila, 2024

Prvo slovensko strokovno srečanje o mladostnikih in mladih odraslih z rakom: Z okrepljenim sodelovanjem lahko dosežemo pomemben napredek pri reševanju izzivov mladostnikov in mladih odraslih z rakom

V organizaciji Onkološkega inštituta Ljubljana in Državnega programa obvladovanja raka (DPOR) je v petek, 19. 4. 2024, potekalo 1. slovensko strokovno srečanje o mladostnikih in mladih odraslih z rakom. Udeležilo se ga je več kot 80 strokovnjakov iz celotne Slovenije, ki se na različnih področjih in ravneh ukvarjajo z mladostniki in mladimi odraslimi z rakom. V Državnem programu obvladovanja raka so v letu 2023 ustanovili tudi posebno Strokovno skupino za mladostnike in mlade odrasle, ki spremlja dejavnosti in izzive na […]
25. aprila, 2024

Evropski in svetovni teden cepljenja: s cepljenjem do odprave nekaterih vrst raka

Zadnji teden v aprilu že tradicionalno poteka svetovni in evropski teden cepljenja, v katerem strokovnjaki še posebej poudarjajo pomen cepljenja za zmanjševanje bremena nekaterih bolezni. Cepljenje je eden izmed najpomembnejših in uspešnejših ukrepov javnega zdravstva, saj znatno prispeva k zmanjšanju obolevanja ter umiranja prebivalstva in podaljšanju pričakovanega trajanja življenja. Državni program obvladovanja raka podpira ukrepe za preprečevanje okužb ter bolezni, povezanih z rakom, ki bi jih lahko preprečili s cepljenjem, in poziva k zaupanju strokovnjakom na tem področju. S cepljenjem […]
24. aprila, 2024

Državni program obvladovanja raka in Onkološki inštitut Ljubljana podpirata predlog zakona o pravici oseb po prebolelem raku do enakega dostopa do zavarovalnih in kreditnih produktov

Državni program obvladovanja raka (DPOR) in Onkološki inštitut Ljubljana podpirata predlog zakona o pravici oseb po prebolelem raku do enakega dostopa do zavarovalnih in kreditnih produktov (v nadaljevanju pravica do pozabe), ki ga je ministrstvo za zdravje vložilo v javno razpravo v začetku aprila 2024. Državni program obvladovanja raka si za sprejetje tega zakona aktivno prizadeva že nekaj časa in je tudi tvorno sodeloval pri pripravi zakonskih rešitev. Pravica do pozabe je pravica posameznika, da pri sklepanju finančnih, zavarovalnih in […]
24. aprila, 2024

2. srečanje Državnega programa obvladovanja raka z društvi bolnikov

V sredo, 10. aprila 2024, je na Onkološkem inštitutu Ljubljana potekalo že 2. srečanje Državnega programa obvladovanja raka (DPOR) z društvi bolnikov z rakom in drugimi nevladnimi organizacijami s področja onkologije. Dogodek je bil tudi tokrat organiziran ob svetovnem dnevu zdravja, ki ga obeležujemo 7. aprila in je letos potekal pod geslom Moje zdravje, moja pravica. Društva bolnikov z rakom so izjemno pomembna za uspešno izvajanje državnega programa obvladovanja raka, saj zagotavljajo dragocen vpogled v potrebe in izzive bolnikov ter […]
19. aprila, 2024

Poročilo Kliničnega registra kožnega melanoma za obdobje 2018−2022

Register raka Republike Slovenije (RRRS) je izdal Poročilo Kliničnega registra kožnega melanoma za obdobje 2018−2022. Pričujoče poročilo je šesto poročilo, pripravljeno iz podatkov slovenskega Kliničnega registra kožnega Melanoma (KrMel). Vključuje podatke za bolnike, zbolele med leti 2018 in 2022. Po zgledu predhodnih poročil je na začetku predstavljeno populacijsko breme kožnega melanoma v Sloveniji ter primerjava z bremenom v drugih državah. Sledi opis lastnosti bolnikov, njihove bolezni ter preživetja. Kazalniki kakovosti obravnave so razdeljeni na kazalnike v diagnostiki ter kazalnike v […]
2. aprila, 2024

Letno poročilo Državnega programa obvladovanja raka za leto 2023

V Državnem programu obvladovanja raka (DPOR) so pripravili letno poročilo za leto 2023, ki podrobno opisuje vse aktivnosti, dosežke in izzive v minulem letu pri obvladovanju bremena raka v Sloveniji. Poročilo je bilo predstavljeno na letnem srečanju 2. dan Državnega programa obvladovanja raka – dogodku, ki je nastal v želji po rednem srečevanju različnih (so)oblikovalcev in (so)izvajalcev onkološke dejavnosti v Sloveniji. DPOR že od leta 2010 v svoje strukture povezuje pomembne deležnike z različnih strokovnih področij, ki so potrebna za […]