Za strokovno javnost

Temelj sodobne onkologije je multidisciplinarni pristop k celostni obravnavi onkološkega bolnika, pri čemer je potrebno zagotoviti permanenten razvoj, izobraževanje in sodelovanje teh strok na vseh treh nivojih zdravstva: primarnem, sekundarnem in terciarnem. Eden od temeljev za dosego tega cilja je postavitev in preverjanje smernic (priporočil) z minimalnimi standardi zdravljenja na področju onkologije za Slovenijo, kar lahko zagotavlja skladne pristope pri odkrivanju in zdravljenju rakavih bolezni za celotno državo.

Druga dva temelja sta redno izobraževanje, prenos znanja ter raziskovalna dejavnost na internem, nacionalnem in mednarodnem nivoju.

Smernice zdravljenja rakov in klinične poti

Izobraževanja

Slovenski bolniki z rakom so zdravljeni v skladu z evropskimi ter svetovnimi priporočili in kliničnimi potmi, ki so objavljene na spletni strani Onkološkega inštituta v Ljubljani. 

V sodelovanju s strokovnjaki različnih specialnosti in različnih institucij se priporočila in klinične poti redno posodabljajo, in tako sledijo vsem novim znanstvenim dognanjim na področju onkologije. 

Onkološki inštitut Ljubljana je osrednja in terciarna ustanova, v kateri se zdravijo bolniki z rakom iz vse Slovenije. Je učna bolnišnica, ki ves čas organizira izobraževanja zdravnikov in drugega medicinskega osebja iz vse države.

 

Raziskovanje

Strokovne in znanstvene publikacije

Raziskovalna dejavnost je zelo pomemben del obravnave raka.

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana tečejo številne klinične raziskave ter bazične raziskave, ki so financirane iz programov ARRS. Klinične raziskave so za onkološke bolnike zelo pomembne, saj jim omogočajo dostop do še neregistriranih načinov zdravljenja.

 

Onkološki inštitut Ljubljana izdaja številne strokovne publikacije.

Onkološki inštitut izdaja strokovno-znanstveni časopis za zdravnike Onkologija (ISSN 1408-1741, eISSN 1581-3215), ki jo brezplačno prejemajo vsi slovenski zdravniki in zobozdravniki. Publikacija prinaša prispevke strokovnjakov z raznih področij medicine in osnovnih znanosti, s poudarkom na pomembnih informacijah o razvoju in uporabnosti novih metod v praktični onkologiji.

Publikacija Radiology and Oncology (ISSN 1318-2099, eISSN 1581-3207) objavlja strokovne in znanstvene prispevke v angleškem jeziku. Namenjena je tako slovenski strokovni javnosti kot tudi širšemu mednarodnemu prostoru.

Onkološki inštitut je izdal tudi prenovljeno izdajo knjige Onkologija, ki je študijsko gradivo za študente medicine.