Prvi strokovni posvet zdravstvenih strok o novih Priporočilih EU za presejalne programe za raka

V organizaciji Državnega programa obvladovanja raka, Državne komisije za presejalne programe in Onkološkega inštituta Ljubljana je v četrtek, 23. februarja 2023, potekal prvi strokovni posvet različnih zdravstvenih strokovnjakov o novih priporočilih EU za presejalne programe za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb. Nova priporočila, ki so jih države članice EU potrdile decembra 2022, predvidevajo tudi raziskovanje in postopno uvajanje novih presejalnih programov za pljučnega raka, raka prostate in v bolj obremenjenih regijah za raka želodca.

Pljučni rak in rak prostate tako v Sloveniji kot tudi v ostalih razvitih državah predstavljata eno izmed največjih bremen med vsemi raki. V Sloveniji za pljučnim rakom vsako leto zboli več kot 1.600 moških in žensk, za rakom prostate pa več kot 1.500 moških.

Nova priporočila v zvezi s pljučnim rakom in rakom prostate pozivajo države članice naj na podlagi nadaljnjih raziskav:

  • preučijo izvedljivost in učinkovitost uporabe računalniške tomografije z nizkim odmerkom za presejanje pri osebah z visokim tveganjem za raka pljuč, vključno s trenutnimi in bivšimi hudimi kadilci, ter presejalne preglede povežejo s primarnimi in sekundarnimi preventivnimi pristopi (zmanjševanje razširjenosti kajenja);
  • ocenijo izvedljivost in učinkovitost organiziranega presejanja raka prostate pri moških na podlagi testiranja na prostatični specifični antigen (PSA) v kombinaciji s slikanjem z magnetno resonanco (MRI) kot nadaljnjo preiskavo.

Sodelovanje različnih zdravstvenih strokovnjakov za uspešno implementacijo novih presejalnih programov

V prvem delu strokovnega srečanja je bila predstavljena zgodovina organiziranega presejanja v Sloveniji ter vsi trije obstoječi presejalni programi za raka – ZORA, DORA in Program Svit, ki so pri nas odlično sprejeti in med boljšimi v Evropski uniji.

Predstavljena je bila tudi Državna komisija za presejalne programe (DKP), ki jo je Ministrstvo za zdravje na pobudo Državnega programa obvladovanja raka (DPOR) imenovalo leta 2020. DKP bo usmerjala oblikovanje predlogov in presojala o novih organiziranih presejalnih programih z vidika strokovne upravičenosti in načrta implementacije.

V drugem delu srečanja pa sta potekali praktični delavnici za prve korake k organiziranim presejalnim programom za pljučnega raka in raka prostate, v okviru katerih so zdravstveni strokovnjaki različnih strok razmišljali o glavnih izzivih pri vseh dimenzijah organiziranega presejanja – ciljna populacija, primarna preventiva (pri pljučnem raku), vabljenje, presejalna in diagnostična metoda, zdravljenje in upravljanje.

»Veseli nas, da so se srečanja udeležili različni zdravstveni strokovnjaki, ki so svoje področje prepoznali kot pomembno za vzpostavitev novih presejalnih programov za pljučnega raka in raka prostate. Srečanje je bilo namenjeno zlasti povezovanju med različnimi strokami, ki bodo del novih presejalnih programov in prve korake pri iskanju skupnih rešitev. Na strokovnem srečanju smo dobili potrditev, da je takšno sodelovanje mogoče, zato smo optimistični za naprej, Vzpostavljanje novih organiziranih presejalnih programov je kompleksen proces, in pred nami še dolga pot. Poleg strokovnjakov pa bodo pomembno vlogo pri tem imeli tudi predstavniki splošne javnosti, ki so že izkazali velik interes za sodelovanje, je povedala Sonja Tomšič, dr. med., koordinatorica Državnega programa obvladovanja raka 2022-2026, z Onkološkega inštituta.

Doc. dr. Urška Ivanuš, dr. med., vodja Državne komisije za presejalne programe, je povedala: »Slovenija je pričakala evropska priporočila pripravljena, kar ni presenetljivo, saj smo pri pripravi izhodišč in priporočil zaradi dobrih rezultatov obstoječih treh presejalnih programov sodelovali različni slovenski strokovnjaki. Z izdajo evropskih priporočil se bo sedaj naše delo preusmerilo v slovenski prostor, kjer bomo skupaj s ključnimi strokovnjaki s področja pljučnega raka in raka prostate ter drugimi deležniki v naslednjih nekaj letih pripravili na dokazih temelječa izhodišča za postopno preverjanje in uvajanje vzdržnega presejanja za pljučnega raka in raka prostate v Slovenijo. Na delavnici smo se med seboj poslušali različni strokovnjaki, predstavniki nevladnih organizacij in odločevalci in se tudi slišali ter povezali.«


Deli naprej