Seznam evropskih projektov v okviru EU za zdravje na področju obvladovanja raka

Evropska komisija je pripravila seznam evropskih projektov, ki so se pričeli v letih 2021 in 2022, v okviru programa EU za zdravje (EU4Health) na področju promocije zdravja ter preprečevanja nenalezljivih bolezni in z njimi povezanih dejavnikov tveganja.

Celoten seznam projektov, ki se trenutno izvajajo, je na voljo tukaj. Vabimo vas, da spremljate aktivnosti in rezultate projektov, ki so ažurno objavljeni na spletnih straneh posameznega projekta.

Tudi Slovenija – Nacionalni inštitut za javno zdravje in Onkološki inštitut Ljubljana, sodeluje pri več projektih skupnega ukrepanja, in sicer pri projektih Perch, Eurohelican, Crane, Jane in eCan.

Glavni cilj projekta CraNe je vzpostavitev kriterijev za mrežo Centrov za celostno obvladovanje raka (»CCC – Comprehensive Cancer Center«) v državah članicah, kar je eden izmed glavnih ciljev Evropskega načrta boja proti raku, ki želi na tak način zagotoviti enakost in kakovost onkološke oskrbe vsem državljanom Evropske unije.

V okviru projekta JANE je predvidena vzpostavitev kriterijev za sedem novih strokovnih mrež za raka, na področjih: redkih rakov s slabo prognozo, personalizirane primarne preventive, obravnavi oseb, ki so preživele raka, paliativne oskrbe, omskih tehnologij, visokotehnoloških medicinskih virov in mladostnikov ter mladih odraslih z rakom.

Z izmenjavo znanja in izkušenj bo projekt PERCH izboljšal zmogljivosti držav članic za načrtovanje in izvajanje kampanj cepljenja proti HPV, sistem podatkov ter spremljanja cepljenja proti HPV in presejalnih testov HPV, znanje in ozaveščenost o boleznih, povezanih s HPV, in njihovem preprečevanju v posebnih ciljnih skupinah (mladostnice in mladostniki). Eden izmed ciljev projekta je tudi izboljšanje znanja in sposobnosti zdravstvenih delavcev pri komuniciranju cepljenja proti HPV.

Projekt e-CAN je aplikativno naravnan projekt za krepitev e-zdravja, vključno s telemedicino in spremljanjem na daljavo. V okviru projekta se bo izvajalo psihoonkološko svetovanje, telerehabilitacijo in spremljanje bolnikov z raki dojke in ORL raki. Rešitve bodo predstavljene v obliki aplikacij, v njihovo testiranje pa bodo vključeni bolniki iz Onkološkega inštituta Ljubljana.

Splošni cilj projekta Eurohelican je oceniti izvedljivost populacijske strategije presejanja in zdravljenja okužb s H. pylori za preprečevanje raka želodca v Evropi. Rak želodec je v 89 % posledica okužbe s H. pylori, pri čemer imajo regije v srednje in vzhodne Evrope največje breme.

 

Deli naprej