Header image alt text

DPOR

Državni program za obvladovanje raka

Predklinične raziskave

PREDKLINIČNE RAZISKAVE
Zap. št. Šifra Naslov Nosilec Ustanova
1 / Imunocitokemično in imunohistokemično barvanje folikularne neoplazme ščitnice s protitelesi za arginazo II (ARG2) Nikola Bešić OIL
2 / Genetski označevalci raka Huerthlejevih celic ščitnice Nikola Bešić OIL
3 / Klinično vrednotenje določitve aktivnosti in koncentracije timidin kinaze pri bolnicah z rakom dojk Gašper Pilko OIL
4 J3-4195 Ustvarjanje linije multipotentnih/pluripotentnih matičnih celic iz odraslega humanega tkiva jajčnika in mod: perspektiva za reproduktivno in regenerativno medicino Srdjan Novaković, Virant Klun Irma OIL, UL BF, UKC LJ, Zavod RS za transfuzijsko medicino
5 J2-5474 Razvoj sistema za sprotno merjenje doz v radioterapijah Janez Burger, Kramberger Gregor OIL, Institut ‘Jožef Stefan’, UL FMF
6 J1-4044 Apoptotično delovanje alkilpiridinijevih spojin na celice pljučnega adenokarcinoma Tom Turk, Metka Filipič, Maja Čemažar OIL, Institut ‘Jožef Stefan’, NIB, UL BF, UL VF
7 J3-4259 Priprava in validacija terapevtskih plazmidov brez selekcijskega gena za antibiotično rezistenco za gensko terapijo raka z inducibilnimi in tkivno specifičnimi promotorji Maja Čemažar, Metka Filipič OIL, NIB, UP FVZ, UL BF
8 J1-4131 Sinteza, karakterizacija in uporaba novih rutenijevih spojin v elektrokemoterapiji tumorjev Gregor Serša, Turel Iztok OIL, Institut ‘Jožef Stefan’, UL FE, UL FKKT
9 L2-4105 Razvoj programa za numerično modeliranje elektroporacije in vivo ter njegova validacija-in silico elektroporacija Gregor Serša, Miklavčič Damijan OIL, C3M d.o.o., UL FE
10 J3-4211 Antiangiogena genska terapija raka: tarčno zdravljenje z uporabo elektroporacije in magnetnih nanodelcev kot dostavnih sistemov Gregor Serša OIL, NANOTESLA INSTITUT, UP FVZ, UL FE
11 J4-5529 Nitroksolin in njegovi derivati kot nova protitumorska zdravila Gregor Serša, Kos Janko OIL, Institut ‘Jožef Stefan’, UL FF
12 LEA EBAM Aplikacije pulzirajočih električnih polj v biologiji in medicini Gregor Serša OIL
13 COST Evropsko sodelovanje na področju znanosti in tehnologije Maja Čemažar OIL
14 BI-FR/13-14-PROTEUS-007 Uporaba in vivo fluorescentne mikroskopije za spremljanje sprememb na žilah povzročenih s protitumorsko elektrokemoterapijo Maja Čemažar OIL
15 BI-US/13-14-007 Odgovori imunskega sistema na DNA elektroprenos na celičnem nivoju in na nivoju celega organizma Maja Čemažar OIL
16 J3-4259 Priprava in validacija terapevtskih plazmidov brez selekcije gena za antibiotično rezistenco za gensko terapijo raka z inducibilnimi in tkivno specifičnimi promotorji = Preparation and validation of therapeutic plasmids without selection gene for antibiotic resistance for cancer gene therapy using inducible and tissue-specific promoters Maja Čemažar, Metka Filipič UP FVZ, UL BF, OIL, NIB
17 J3-0124 Vpliv rekombinantnega humanega eritropoetina na izražanje genov in prenos signala pri raku na dojkah Nataša Debeljak UL MF
18 P3-0054 Patologija in molekularna genetika Nina Gale UL MF
19 P3-0108 Diferenciacija urotelijskih celic Rok Romih UL MF
20 P1-0208 Farmacevtska kemija: načrtovanje, sinteza in vrednotenje učinkovin Danijel Kikelj UL FFA
21 J1-4044 Apoptotično delovanje alkilpiridinijevih spojin na celice pljučnega adenokarcinoma = Apoptotic effects of alkylpyridinium compounds on lung adenocarcinoma cells Tom Turk, Metka Filipič, Maja Čemažar UL BF, NIB, UL VF, IJS, OIL
22 P3-0326 Ginekologija in reprodukcija: Genomika in matične celice Borut Peterlin UKC LJ, UL MF