Letno poročilo Državnega programa obvladovanja raka za leto 2023

V Državnem programu obvladovanja raka (DPOR) so pripravili letno poročilo za leto 2023, ki podrobno opisuje vse aktivnosti, dosežke in izzive v minulem letu pri obvladovanju bremena raka v Sloveniji. Poročilo je bilo predstavljeno na letnem srečanju 2. dan Državnega programa obvladovanja raka – dogodku, ki je nastal v želji po rednem srečevanju različnih (so)oblikovalcev in (so)izvajalcev onkološke dejavnosti v Sloveniji. DPOR že od leta 2010 v svoje strukture povezuje pomembne deležnike z različnih strokovnih področij, ki so potrebna za učinkovito obvladovanja bremena raka pri nas, in deluje kot povezovalni člen onkološkega zdravstvenega varstva na državni ravni.

»Izjemno nas veseli, da se je 2. dneva DPOR udeležilo okoli 60 strokovnjakov, kar nam daje vedeti, da smo na pravi poti. V letu 2023 je bilo zares veliko narejenega, poročilo je obsežno in pokriva celovit nabor aktivnosti za učinkovito obvladovanje bremena raka v Sloveniji. Prepoznavamo pozitiven odziv strokovnjakov in različnih institucij, ki delujejo na področju onkologije po vsej Slovenije, na pobude DPOR za skupno delovanje. Predvsem pa opažamo, da se je DPOR utrdil kot povezovalni člen onkološke dejavnosti, na kar smo izjemno ponosni. Samo s takšnim skupnim delovanjem lahko uresničujemo zastavljene cilje ter bolnikom z rakom in njihovim bližnjim zagotavljamo najboljšo možno oskrbo,« je povedala Sonja Tomšič, dr. med., koordinatorica Državnega programa obvladovanja raka.

Srečanja se je udeležila tudi državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Eva Vodnik, ki je povedala: »Podatki kažejo, da bo breme raka v Sloveniji, zlasti zaradi starajočega prebivalstva, tudi v prihodnosti še naraščalo, zato je nujno, da to naslavljamo strateško in celovito. Prav to je namen Državnega programa obvladovanja raka. Izzive, ki so izpostavljeni v letnem poročilu, bo treba obravnavati tudi na sistemski ravni, zato jih bomo obravnavali na Nadzornem svetu DPOR. Prenos upravljanja DPOR na Onkološki inštitut Ljubljana je bila prava poteza, saj se je izkazalo, da lahko sicer majhna, a zelo motivirana skupina, s podporo vodstva Onkološkega inštituta, učinkovito vodi in koordinira številne deležnike, ki prispevajo k celoviti in kakovostni oskrbi onkoloških bolnikov v državi. Ministrstvo za zdravje bo tudi v prihodnje podpiralo izvajanje Državnega programa obvladovanja raka«.

V letu 2023 so se nadaljevale aktivnosti na vseh področjih DPOR – primarna preventiva, sekundarna preventiva – zgodnje odkrivanje in presejanje, diagnostika in zdravljenje, celostna rehabilitacija, paliativna oskrba, raziskovanje, izobraževanje in spremljanje bremena raka. Največ pozornosti so v Državnem programu obvladovanja raka v letu 2023 posvetili aktivnostim na področju novih presejalnih programov – v okviru DPOR sta začeli delovati strokovni skupini za pljučnega raka in raka prostate, ki med drugim v okviru ciljnih raziskovalnih projektov pripravljata strokovna izhodišča za presejanje pljučnega raka in raka prostate; vključevanju družinske medicine v DPOR in sodelovanju med primarno in sekundarno/terciarno ravnjo; krepitvi celostne rehabilitacije; podpori predlogu sprememb Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov ter sodelovanju pri pripravi zakonodajne podlage za Pravico do pozabe. Strokovne skupine za najpogostejše rake so v letu 2023 pripravile kazalnike kakovosti obravnave, ki jih bodo spremljali klinični registri, ki so povečini že začeli z delovanjem. Na podlagi teh podatkov bomo lahko identificirali morebitne odklone in možnosti za izboljšavo onkološke zdravstvene oskrbe.

Celotno poročilo o aktivnostih v povezavi z DPOR za leto 2023 si lahko preberete tukaj.

Državni program obvladovanja raka (DPOR) je program dejavnosti, nalog in ukrepov, ki so potrebni za učinkovito obvladovanje raka v Sloveniji. Njegov namen je zagotavljanje enakosti v dostopu do kakovostnih zdravstvenih storitev s področja onkologije na vseh ravneh zdravstva – primarni, sekundarni in terciarni. DPOR deluje kot povezovalni člen med različnimi strokovnimi in institucionalnimi deležniki, ki so potrebni za učinkovito, sistematično in dolgoročno obvladovanje bremena raka v Sloveniji. Od leta 2022 ga upravlja in koordinira Onkološki inštitut Ljubljana.


Nekaj utrinkov 2. dneva DPOR

Deli naprej