Evropski in svetovni teden cepljenja: s cepljenjem do odprave nekaterih vrst raka

Zadnji teden v aprilu že tradicionalno poteka svetovni in evropski teden cepljenja, v katerem strokovnjaki še posebej poudarjajo pomen cepljenja za zmanjševanje bremena nekaterih bolezni. Cepljenje je eden izmed najpomembnejših in uspešnejših ukrepov javnega zdravstva, saj znatno prispeva k zmanjšanju obolevanja ter umiranja prebivalstva in podaljšanju pričakovanega trajanja življenja. Državni program obvladovanja raka podpira ukrepe za preprečevanje okužb ter bolezni, povezanih z rakom, ki bi jih lahko preprečili s cepljenjem, in poziva k zaupanju strokovnjakom na tem področju. S cepljenjem proti virusu hepatitisa B in HPV lahko zelo učinkovito preprečujemo rake, povezane s temi okužbami.

Delež rakov, ki jih lahko povežemo z nalezljivimi boleznimi, je v razvitih državah več kot sedem odstotkov. Velika večina teh rakov je povezanih z okužbo s humanim papiloma virusom (HPV), hepatitisom B, hepatitisom C in bakterijo Helicobacter pylori. Za zmanjšanje bremena rakov, povezanih z nalezljivimi boleznimi, je pomembno podpirati ukrepe za preprečevanje okužb s cepljenjem ter za zgodnje odkrivanje in zdravljenje okužb, preden se rak razvije.

V Državnem programu obvladovanja raka 2022-2026 je določenih več ciljev in ukrepov, s katerimi podpiramo obvladovanje okužb, ki lahko povzročijo raka. S cepljenjem proti virusu hepatitisa B in HPV lahko zelo učinkovito preprečujemo rake, povezane s temi okužbami. Cepljenje otrok proti hepatitisu B je v Sloveniji del obveznega programa cepljenja, cepljenje proti HPV pa je priporočeno za deklice in dečke, ki obiskujejo 6. razred osnovne šole. Od šolskega leta 2021/2022 je cepljenje proti HPV na voljo tudi za dečke.

S cepljenjem do odprave raka materničega vratu

Cepivo proti HPV velja za enega najučinkovitejših, kar so potrdile tudi raziskave mednarodnih medicinskih strokovnjakov. S cepljenjem lahko preprečimo 70−90 odstotkov raka materničnega vratu, 50−85 odstotkov predrakavih sprememb visoke stopnje in 20−90 odstotkov drugih rakov, povezanih s HPV (raki zunanjega spolovila, zadnjika in ustnega dela žrela pri obeh spolih ter rak nožnice).

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je leta 2020 lansirala globalno strategijo za odpravo raka materničnega vratu in postavila tri cilje na poti odpravljanja raka materničnega vratu, in sicer 70-% udeležba žensk v presejalnih programih za preprečevanje in zgodnje odkrivanje raka materničnega vratu, ustrezno zdravljenih več kot 90 % odkritih predrakavih sprememb materničnega vratu ter 90-% precepljenost deklic proti humanim papilomavirusom (HPV). Slovenija je na zelo dobri poti, da do leta 2030 postane prva evropska država, ki bi odpravila rak materničnega vratu, saj prva dva cilja že dosega, več truda pa je potrebno usmeriti še k razumevanju pomembnosti cepljenja deklic in dečkov proti HPV.

Dodatno je v šolskem letu 2023/24 cepljenje proti HPV omogočeno tudi fantom 1. in 3. letnika srednje šole. Letošnji predlog programa cepljenja pa vključuje tudi, da se cepljenje proti HPV omogoči tudi vsem fantom/moškim do dopolnjenega 26. leta starosti v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

50 let od začetka razširjenega programa imunizacije Svetovne zdravstvene organizacije

Obeležitev evropskega (od 21. do 27. aprila 2024) in svetovnega tedna cepljenja (od 24. do 30. aprila 2024) letos v ospredje postavlja 50-letnico začetka razširjenega programa imunizacije Svetovne zdravstvene organizacije (SZO). Leta 1974 je SZO sprožila globalno prizadevanje za zagotovitev pravičnega dostopa do življenjsko pomembnih cepiv. Program se je sprva osredotočal na zaščito vseh otrok pred šestimi otroškimi boleznimi – pred tuberkulozo, davico, tetanusom, oslovskim kašljem, otroško paralizo in ošpicami, nato pa se z leti širil in nadgrajeval.

Slovenski program cepljenja ima še daljšo tradicijo od programa SZO, saj so bila cepljenja predpisana v slovenskem programu cepljenja že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja in se zaradi sistematičnega cepljenja skozi več desetletij pri nas nekatere nalezljive bolezni (npr. otroška paraliza, davica, rdečke, mumps, okužba s Hib) ne pojavljajo več, nekatere pa zelo redko.

Vir: NIJZ


POMEMBNE POVEZAVE:

Publikacija Slovenija na poti k odpravi raka materničnega vratu

Informativne knjižice o cepljenju proti HPV za starše

Publikacija Blazno resno o HPV

Najpogostejša vprašanja in odgovori o okužbi s HPV, raku materničnega vratu in cepljenju proti HPV

S cepljenjem deklic in dečkov proti HPV je Slovenija na poti k eliminaciji rakov, ki jih povzročajo okužbe s HPV

Deli naprej