Regijski obisk predstavnikov DPOR v Splošni bolnišnici Izola

Predstavniki Državnega programa obvladovanja raka (DPOR) in Onkološkega inštituta Ljubljana so v četrtek, 14. 3. 2024, obiskali Splošno bolnišnico Izola. Obisk je bil namenjen seznanitvi z onkološko dejavnostjo v regiji, izmenjavi izkušenj ter grajenju nadaljnjega sodelovanja v smeri zastavljenih ciljev DPOR. Vodstvo SB Izola je predstavilo svoje načrte in izzive glede razvoja onkologije tako v bolnišnici kot tudi v regiji. SB Izola si za razvoj področja onkologije prizadeva tudi v svojem strateškem načrtu.

V Državnem programu obvladovanja raka so v luči uresničevanja postavljenih ciljev že v lanskem letu pričeli z regijskimi obiski bolnišnic, ki v Sloveniji obravnavajo bolnike z rakom. Osrednji cilji regijskih obiskov DPOR je predstavitev ključnih aktivnosti glede mreže onkološke dejavnosti in tesnejše sodelovanje na področju onkologije v državi.

»Glavni cilj trenutnega DPOR, ki je v veljavi do leta 2026, je zagotoviti enako oskrbo vseh bolnikov z rakom, ne glede na regijo bivanja ali ustanovo napotovanja. Za uresničevanje tega cilja smo v letu 2022 imenovali strokovne skupine za najpogostejše rake in skupino predstavnikov izvajalcev onkološke dejavnosti, ki združujeta strokovnjake in odločevalce na področju onkologije iz celotne Slovenije. Z namenom doseganja čim širšega konsenza slovenske onkološke mreže se slednja srečuje v razširjeni obliki, saj so na srečanja poleg članov vabljeni tudi vsi direktorji tistih bolnišnic, ki obravnavajo bolnike z rakom, med njimi je  tudi vodstvo SB Izola,« je povedala Sonja Tomšič, dr. med., koordinatorica Državnega programa obvladovanja raka 2022-2026.

V Splošni bolnišnici Izola trenutno izvajajo predvsem kirurški program za bolnike z rakom (urološki rak in raki prebavil) in del sistemskega zdravljenja, predvsem za hematološke bolnike.

»Razvoj oziroma širitev področja onkologije v naši bolnišnici imamo zapisano v naši strategiji, zato smo obiska Državnega programa obvladovanja raka in Onkološkega inštituta izjemno veseli. Izrazili smo naš interes za krepitev onkologije, zlasti na področju sistemskega zdravljenja in paliativne oskrbe bolnikov z rakom. V SB Izola za to že imamo prostorske in tehnične zmogljivosti, spodbudno kaže tudi na področju zagotavljanja ustreznega kadra. Verjamem, da smo skupaj z Državnim programom obvladovanja raka in Onkološkim inštitutom Ljubljana naredili prve korake v pravo smer, ki bodo bolnikom z rakom v naši regiji zagotovili tudi zdravljenje bližje domu,« je povedal Tomaž Gantar, dr. med., strokovni direktor Splošne bolnišnice Izola.

»Veseli smo, da je vodstvo Splošne bolnišnice Izola izkazalo jasen interes za krepitev onkologije, poleg kirurškega zdravljenja, ki ga za nekatere rake že dolgo uspešno izvajajo, tudi na področju nekaterih standardnih sistemskih zdravljenj. Vodstvu smo ponudili aktivno strokovno podporo pri vseh potrebnih korakih. Veselim se nadaljnjega sodelovanja med Onkološkim inštitutom Ljubljana in Splošno bolnišnico Izola, ki bo zagotovo prineslo dobrobit za bolnike z rakom,« je povedala izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med., strokovna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana in vodja skupine predstavnikov izvajalcev onkološke dejavnosti v okviru DPOR.

Z mrežo izvajalcev onkološke dejavnosti do regijskih centrov za zdravljenje rakov

Državni program obvladovanja raka (DPOR) si že vse od svojega začetka leta 2010 prizadeva zagotoviti enako kakovostno obravnavo vseh bolnikov z rakom v Sloveniji. DPOR aktivno pristopa k uresničevanju tega cilja z vzpostavitvijo kliničnih registrov za najpogostejše rake (rak dojk, kožni melanom, rak prostate, pljučni rak ter raka debelega črevesa in danke), ki bodo omogočili spremljanje kazalnikov kakovosti obravnave, in delovanjem skupine predstavnikov izvajalcev onkološke dejavnosti DPOR, ki bo pripravila predlog mreže izvajalcev za zdravljenje bolnikov z rakom v Sloveniji v skladu s strokovnimi standardi.

Pet najpogostejših rakov v Sloveniji predstavlja približno 60 % vseh novih primerov rakov. Standardna zdravljenja nekaterih najpogostejših rakov bi bilo smiselno organizirati v več sekundarnih bolnišnicah po državi v t.i. mreži izvajalcev, ki pa morajo zagotavljati ustrezne pogoje in standarde kakovosti. Obravnavo zahtevnejših primerov in redkih rakov pa je smiselno organizirati na manj lokacijah, kjer se koncentrirajo znanje in izkušnje za tovrstne obravnave.Takšna organizacija dela daje najboljšo kakovost zdravljenja in izid bolezni. To bi tudi pomenilo, da bi bil večji del bolnikov z najpogostejšimi raki lahko zdravljen bližje svojemu domu, kar bi zmanjšalo potrebo po daljših in napornih poteh do večjih mest.

 »Z mrežo izvajalcev onkološke dejavnosti bodo določeni regijski centri za zdravljenje raka, ki bodo delovali v skladu z opredeljenimi standardi kakovosti. Takšna organizacija dela daje najboljšo kakovost zdravljenja in izid bolezni za vsakega bolnika z rakom v Sloveniji. Pričakujemo in si seveda želimo, da bo del te mreže tudi Splošna bolnišnica Izola,« je še dodala dr. Tomšič.

Regijski obisk DPOR v Splošni bolnišnici Izola

Deli naprej