VABILO: 1. slovensko strokovno srečanje o mladostnikih in mladih odraslih z rakom

Strokovna skupina Državnega programa obvladovanja raka (DPOR) za mladostnike in mlade odrasle z rakom pod okriljem Onkološkega inštituta Ljubljana in Državnega programa obvladovanja raka organizira 1. slovensko strokovno srečanje z mednarodno udeležbo o mladostnikih in mladih odraslih z rakom.

Srečanje bo potekalo v petek, 19. aprila 2024, med 8.45. in 17.00, v veliki predavalnici Onkološkega inštituta Ljubljana (pritličje stavbe C).

Mladostniki in mladi odrasli z rakom so posebna skupina bolnikov, ker so v zdravstvenem sistemu zaradi starosti umeščeni med pediatričnim in zdravstvenim sistemom za odrasle. Noben od teh sistemov ni prilagojen njihovim potrebam in značilnostim, zato je v širši strokovni javnosti globalno prepoznana potreba po oblikovanju strokovnih skupin in tudi specializiranih kliničnih enotah za celostno obravnavo te skupine bolnikov. V Sloveniji smo pod okriljem DPOR oblikovali takšno strokovno skupino, ki združuje predstavnike onkološke, pediatrične, epidemiološke, psihološke, rehabilitacijske, prehranske, paliativne stroke in zdravstvene nege ter predstavnike bolnikov.

Glavni namen skupine je, da spremlja dejavnosti in izzive na področju obravnave mladih z rakom, oblikuje smernice za obravnavo te skupine bolnikov, ustvarja pogoje za njihovo izvedbo in ozavešča o tej problematiki širšo strokovno in laično javnost. Z organizacijo izobraževalnega dogodka želimo tistim, ki se pri svojem strokovnem delu srečujejo z mladimi z rakom, predstaviti posebne značilnosti in potrebe te skupine bolnikov – od zdravstvenih, psiholoških, socialnih (izobraževanje, poklicno udejstvovanje, ustvarjanje družine) do poznih posledic zdravljenja ter drugih posledic, ki vplivajo na njihovo nadaljnje življenje.

Srečanje je namenjeno vsem, ki pri svojem delu prihajate v stik z mladimi z rakom ali pa vas ta tematika zanima. Srečanje bo priložnost za povezovanje med strokovnjaki različnih področij ter za povezovanje med stroko in predstavniki organizacij bolnikov z rakom.

Program je na voljo TUKAJ. 

Prijave sprejemamo do vključno ponedeljka, 15. 4. 2024 oz. do zapolnitve prostih mest preko prijavnega obrazca na povezavi: https://www.1ka.si/a/fe198ea5.

Kotizacije ni.

V postopku je pridobivanje kreditnih točk pri Zdravniški zbornici in Zbornici zdravstvene in babiške nege.

Veselimo se vaše udeležbe.

Deli naprej