Minister Janez Poklukar na obisku Onkološkega inštituta Ljubljana tudi o DPOR

Minister za zdravje Janez Poklukar je v ponedeljek, 4. aprila 2022, obiskal Onkološki inštitut (OI) Ljubljana, kjer so skupaj z generalno direktorico Andrejo Uštar ter strokovno direktorico Ireno Oblak naslovili ključne točke in izzive na področju obvladovanja raka.

Slovenski in svetovni kazalniki kažejo, da je rak velik javnozdravstveni problem, ki neposredno ali posredno prizadene veliko število ljudi, breme te bolezni pa bo v prihodnje še naraščalo. Med nami danes živi preko 130.000 prebivalcev Slovenije, ki so kadarkoli v preteklosti imeli postavljeno diagnozo rak. S tem v mislih je za obdobje 2022 – 2026 nastal nov Državni program obvladovanja raka (DPOR), ki v prvi vrsti zagotavlja enake možnosti zdrave izbire za vse prebivalce Slovenije, s katerimi preprečujemo nastanek raka, čim zgodnejšo diagnostiko raka in čim boljše izide pri celoviti obravnavi raka, vključno z rehabilitacijo in paliativno oskrbo.

Upravljanje DPOR je s 1. januarjem 2022 Ministrstvo za zdravje predalo Onkološkem inštitutu Ljubljana z namenom še bolj strokovnega in operativnega način vodenja tega programa, ki usmerja enega najkompleksnejših področij našega zdravstvenega sistema. V novem strateškem dokumentu za celostno obvladovanje raka sta poleg izboljševanja kakovosti življenja bolnikov z rakom, opredeljena še dva ključna cilja –  upočasniti povečevanje števila novih bolnikov z rakom in povečanje preživetja rakavih bolnikov. Skupna področja delovanja  ostajajo podobna kot do sedaj: primarna in sekundarna preventiva, diagnostika, zdravljenje, celostna rehabilitacija, paliativna oskrba, izobraževanje, raziskovanje in spremljanje bremena raka.

Minister Poklukar je ob tem poudaril:» Več kot tretjino primerov raka lahko preprečimo, drugo tretjino pa pozdravimo, če se bolezen odkrije dovolj zgodaj in pride do pravilnega zdravljenja. Fokus novega državnega programa je predvsem v tem, da vam v tem psihično in fizično zahtevnem obdobju izboljšamo kakovost obravnave ter življenja.«

Koordinatorica DPOR 2022 – 2026 Sonja Tomšič, dr. med., je pohvalila sodelovanje Ministrstva za zdravje in OI na tem področju in izpostavila: «Med prednostno nalogo novega DPOR zagotovo sodi dogovor o mreži izvajalcev onkološke dejavnosti po celi državi. Pomemben cilj v prihodnjem obdobju je tudi izboljšanje kakovosti obravnave bolnikov z rakom. Spremljanje kakovosti bodo omogočali klinični registri najpogostejših rakov, ki v Sloveniji predstavljajo več kot polovico med vsemi raki; že delujočemu kliničnemu registru za kožni melanom se bodo pridružili v kratkem še klinični register za raka pljuč, dojk, debelega črevesa in danke ter prostate. Kakovost življenja bolnikov z rakom bomo izboljšali tudi z zagotavljanjem celostne rehabilitacije in paliativne oskrbe.«

DPOR uresničuje zavezo, da lahko le s celovitim obvladovanjem raka sistematično in dolgoročno zmanjšujemo breme, ki ga ta bolezen povzroča. Cilj do leta 2026 je, da ima vsak prebivalec Slovenije čim bolj enake možnosti za zdrave izbire, s katerimi preprečujemo nastanek raka, čim zgodnejšo diagnostiko raka ter dolgoročno čim boljše izide pri celoviti obravnavi raka, vključno s celostno rehabilitacijo in paliativno oskrbo.

Deli naprej