Mobilna paliativna enota Onkološkega inštituta Ljubljana

Mobilna paliativna enota predstavlja enega od pomembnih povezovalnih elementov mreže oskrbe bolnika na domu. Paliativno oskrbo na domu v 80 do 90 odstotkih izvajajo družinski zdravniki in patronažne medicinske sestre, v 10 do 20 odstotkih pa se temu pridružujejo specializirane mobilne paliativne enote posameznih zdravstvenih ustanov.

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana je 1. septembra 2021 začela delovati mobilna paliativna enota – eden izmed petih novih mobilnih paliativnih timov, ki jih je Vlada RS uvrstila v Splošni dogovor za pogodbeno leto 2021. Mobilna paliativna enota predstavlja dopolnitev paliativne dejavnosti Onkološkega inštituta v okviru Oddelka za akutno paliativno oskrbo (OAPO). Na inštitutu se osnovna paliativna oskrba izvaja na vseh kliničnih oddelkih, na OAPO pa so obravnavani bolniki, ki potrebujejo specialistično paliativno oskrbo – ko se pojavijo kompleksnejši simptomi ali preplet več težje obvladljivih telesnih, psihičnih, socialnih in duhovnih potreb.

»Embade« Video z YT kanala

Deli naprej