Evropski teden boja proti raku: Evropska komisija s projekti skupnega ukrepanja na vseh ravneh obvladovanja raka

Zadnji teden v maju je rezerviran za Evropski teden boja proti raku, ki se zaključi 31. maja s Svetovnim dnevom brez tobaka. Letos Evropska komisija v ospredje postavlja številne projekte skupnega ukrepanja (t.i. »joint action«), ki potekajo na štirih ravneh obvladovanja raka – primarna preventiva, zgodnje odkrivanje in presejanje, diagnostika in zdravljenje ter kakovost življenja bolnikov z rakom in njihovih svojcev. V času Evropskega tedna boja proti raku potekajo tudi aktivnosti za večje poznavanje Evropskega kodeksa proti raku, ki vsebuje 12 ukrepov za preprečevanje raka s poudarkom na zdravem življenjskem slogu in presejalnih programih.

Evropska komisija (EK) je s sprejetjem Evropskega načrta za boj proti raku bolezen rak postavila kot najpomembnejši javnozdravstveni problem v Evropski uniji. Za projekte skupnega ukrepanja, ki podpirajo uresničevanje ter implementacijo ciljev in pobud načrta, je Komisija zagotovila več kot 4 milijarde evrov sredstev v okviru programa EU za zdravje (EU4Health). Projekti vključujejo prizadevanja za spodbujanje bolj zdravega in preventivnega vedenja pri prebivalcih EU, podporo onkološkemu usposabljanju in uporabi digitalnih zdravstvenih rešitev, izboljšanje upravljanja podatkov ter spodbujanje mreženja in izmenjave strokovnega znanja po vsej Evropi. Vsi projekti so usmerjeni v zmanjševanje razlik pri obvladovanju raka med državami članicami EU.

Slovenska onkologija se že vrsto let povezuje z mednarodnimi institucijami na različnih ravneh obvladovanja raka, kar se je z sprejetjem novega Evropskega načrta za boj proti raku še okrepilo. Slovenski strokovnjaki so tako vključeni v 15 evropskih projektov skupnega ukrepanja v okviru EU za zdravje. Več o evropskih projektih, ki potekajo v Sloveniji, si lahko preberete tukaj.

V Sloveniji usmeritvam Evropskega načrta boja proti raku sledimo tudi v Državnem programu obvladovanja raka (DPOR) za obdobje 2022-2026, saj so ukrepi in cilji na vseh področjih določeni tudi v skladu s pobudami, priporočili in aktivnostmi na evropski ravni. DPOR v zadnjih letih postaja tudi povezovalni člen med evropskimi in domačimi strokovnjaki.

Evropski kodeks proti raku – skoraj polovico vseh novih primerov rakov bi lahko preprečili

Evropski kodeks proti raku se osredotoča na preproste ukrepe oziroma priporočila, ki lahko posamezniku pomagajo pri preprečevanju raka. Namen kodeksa je zmanjšati zbolevanje in umiranje zaradi rakov, ki bi jih lahko preprečili ali odkrili dovolj zgodaj za uspešno zdravljenje. Skoraj polovico novih primerov rakov bi lahko namreč preprečili z upoštevanjem ukrepov primarne preventive ter udeležbo v presejalnih programih za zgodnje odkrivanje rakavih in predrakavih sprememb. Z upoštevanjem priporočil pa ne bomo zmanjšali tveganja samo za rakava obolenja, temveč tudi za številne druge kronične bolezni, predvsem bolezni srca in ožilja.

 

Deli naprej