5. maj – Mednarodni dan higiene rok

Higiena rok je prepoznana kot najmnožičnejša globalna aktivnost in najučinkovitejši ukrep za preprečevanje prenosa okužb, širjenja nalezljivih bolezni in epidemij v svetu. Svetovna zdravstvena organizacija je 5. maj razglasila za Mednarodni dan higiene rok. V ta namen že od leta 2005 po vsem svetu organizira kampanje za ozaveščanje ljudi o pomenu higiene rok za njihovo zdravje. Kampanji se redno pridružujejo vse slovenske bolnišnice, letos pod sloganom »Čiste roke rešujejo življenja«. 

Vsakoletno osveščanje o higieni rok ima pomembno vlogo pri izboljševanju in osvojitvi najboljših praks preprečevanja in obvladovanja okužb ter preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni. Po številnih slovenskih bolnišnicah bodo danes potekale različne aktivnosti za okrepitev zavedanja zdravstenega osebja, bolnikov, svojcev in drugih obiskovalcev bolnišnice o pomenu izvajanja higiene rok v bolnišničnem okolju. V ta namen so v Zbornici zdravstene nege in babiške nege Slovenije pripravili plakate, zloženke, video vsebine in stojnice, na kateri bodo mimoidoče seznanili s pravilno tehniko razkuževanja rok in jim s pomočjo didaktičnega pripomočka prikazali, kako so pri tem uspešni.

Mednarodni dan higiene rok je za zdravstvene delavce priložnost za obnovitev znanja higiene rok in širjenje osveščanja, da lahko z dosledno higieno rok rešimo nešteto življenj zaradi okužb in zaustavimo širjenje večkratno odpornih bakterij na antibiotike. Pomembno je zavedanje, da sami poskrbimo za svoje zdravje in posredno za zdravje ljudi okoli nas tudi s čistočo svojih rok. S sprejemanjem pogoste higiene rok kot dela svojih vsakodnevnih praks lahko zmanjšamo možnost za okužbo in s tem ščitimo tako sebe kot druge.


Zloženka, ki je nastala ob letošnjem Mednarodnem dnevu higiene rok, je na voljo tukaj.

Postopek pravilnega umivanja in razkuževanja rok je na voljo tukaj.

Deli naprej