Maj je mesec osveščanja o malignem melanomu

Mesec maj je že tradicionalno posvečen osveščanju o kožnih rakih, zlasti o kožnem melanomu, ko strokovnjaki še posebej poudarjajo pomen zaščite pred soncem ter UV-sevanjem kot primarne preventive in pozornost na sumljive kožne spremembe. Kožni raki so najpogostejša oblika rakov pri ljudeh, med njimi pa kožni melanom predstavlja več kot 15 odstotkov.

V zadnjih letih se število novih primerov kožnega melanoma znatno povečuje – vsako leto še za 2,5 %, kar je največ med vsemi raki. Po podatkih Registra raka na Onkološkem inštitutu v Sloveniji vsako leto za malignim melanomom zboli več kot 600 oseb. Preživetje se z leti znatno izboljšuje in danes že več kot 90 % bolnikov preživi več kot 5 let po diagnozi. Najpogosteje se pojavi nenadoma kot nepravilno črno, rjavo ali rožnato znamenje ali pa prične že obstoječe znamenje rasti in spreminjati obliko ter barvo.

Preventiva in zgodnje odkrivanje ključnega pomena

Najpomembnejši dejavnik tveganja za pojav kožnega melanoma je izpostavljenost UV žarkom; sončne opekline do 4-krat povečajo možnosti za nastanek kožnega melanoma, zato je ustrezna zaščita pred sončnimi žarki izjemnega pomena. Tako kot pri vseh drugih oblikah raka je tudi pri kožnem melanomu izjemnega pomena zgodnje odkrivanje sumljivih kožnih sprememb, kar lahko pomeni bistveno boljšo prognozo, daljše preživetje ter seveda krajše in za bolnika mnogo manj zahtevno zdravljenje.

Pri razlikovanju nenevarnih pigmentnih znamenj od kožnih sprememb sumljivih za kožni melanom nam lahko pomaga ABCDE pravilo:

A – asimetrija: nesimetrična oblika, ko ni mogoče potegniti namišljene sredinske črte tako, da bi bili polovici enaki.

B (angl. Border) – rob: neenakomerni, nazobčani ali zabrisani robovi.

C (angl. Color) – barva: pozorni smo na izginjanje barv in/ali pojav novih barv, neenakomerno obarvanost iz več odtenkov rjave in črne barve ali modrikaste, mlečno rdeče, sive in vijolične barve.

D (angl. Diameter) – premer večji od 6 mm.

E (angl. Evolution) – napredovanje.

Pri prepoznavi melanoma lahko pomaga tudi t.i. znak “grdega račka” – to je ena sama pigmentna sprememba, ki izrazito izstopa in je drugačna od vseh, zato jo vedno obravnavamo kot sumljivo, tudi če ne ustreza ostalim ABCDE kriterijem.

Vir: Zveza slovenskih društev za boj proti raku

Cilji DPOR na področju obvladovanja kožnih rakov

Državni program obvladovanja raka ima za obdobje 2022-2026 na področju obvladovanja kožnih rakov določenih več ukrepov in ciljev. Aktivno podpiramo in se vključujemo v osveščanje o izjemni pomembnosti preventive in zgodnjega odkrivanja sumljivih kožnih sprememb.

V letu 2022 je bila imenovana Strokovna skupina DPOR za maligni melanom, ki bo spremljala kakovost obravnave in na podlagi tega pripravila predloge za izboljšave. Že v okviru prejšnjega DPOR-ja (za obdobje 2017-2021) pa je bil vzpostavljen nacionalni klinični register kožnega melanoma, na podlagi katerega Register raka vsako leto izda poročilo. Letošnje je na voljo tukaj.


Pomembne povezave:

Več o kožnih rakih si lahko preberete tukaj.

Film Zdravljenje kožnega melanoma na Onkološkem inštitutu Ljubljana je na voljo tukaj.

Zgibanka Kožni melanom Društva onkoloških bolnikov Slovenije je na voljo tukaj.

 

Deli naprej