Ena od prednostnih tem Evropskega načrta za boj proti raku tudi neenakosti

Ena izmed vodilnih pobud Evropskega načrta boja proti raku, ki je v veljavi od leta 2021, je naslavljanje neenakosti s področja obvladovanja raka.

Pobuda neenakosti je sestavljen iz treh glavnih elementov:

  • Podatkovna baza za raziskovanje in primerjavo kazalnikov o raku s poudarkom podatkih o neenakostih, t.i. Evropski register neenakosti;
  • Poročila o neenakostih v bremenu raka v posameznih državah članicah, ki se objavlja v parnih letih, za razumevanja prednosti in slabosti na področju obvladovanja raka v državah;
  • Usmerjena analitična poročila na ravni EU, ki se objavljajo v neparnih letih, za primerjavo uspešnosti države članice pri obvladovanju raka z drugimi državami EU.

Na evropski ravni je vzpostavljena tudi delovna skupina za področje neenakosti, ki je zadolžena za oblikovanje izhodišč registra in drugih orodji namenjenih spremljanju neenakosti s področja raka V delovni skupini sodelujeta tudi koordinatorica Državnega programa obvladovanja raka Sonja Tomšič, dr. med, in vodja Slovenskega registra raka prof. dr. Vesna Zadnik, dr. med., obe z Onkološkega inštituta Ljubljana.

V Luksemburgu je 18. oktobra potekalo šesto srečanje delovne skupine (prvič v hibridni obliki), na katerem so razpravljali o časovnem načrtu razvoja Evropskega registra neenakosti, prvi izdaji poročil posameznih držav o neenakostih in prvem usmerjenem poročilu za primerjavo med evropskimi državami. Srečanja se je v živo udeležila tudi Sonja Tomšič.

Evropski register neenakosti se bo še nadgrajeval

Evropski register neenakosti s področja obvladovanja raka (ECIR) je vzpostavljen pod okriljem Skupnega raziskovalnega središča EU (Joint Research Center – JRC). Prva faza registra neenakosti je bila predstavljena javnosti v prvi polovici 2022, njegova vsebina pa se nadgrajuje. Glavni namen registra je opozoriti na razlike, vrzeli ter neenakosti med državami EU (sodelujeta tudi Islandija in Norveška) in znotraj njih. S tem želi Evropska komisija državam članicam ponuditi podporo pri naslavljanju neenakosti pri obvladovanju bremena raka.

O uporabnosti take podatkovne zbirke in možnostih nadaljnjega razvoja so svoje izkušnje delili udeleženci s strani držav članic. Sonja Tomšič, dr. med., je podprla prizadevanja EU, med drugim pa poudarila pomembno vlogo nacionalnih Registrov raka. »Registri raka so ključni za obstoj take mednarodne zbirke podatkov, pri čemer je izredno pomembna kakovost zbranih podatkov. Delovanje registrov raka v posameznih državah članicah je zelo različno urejeno. Evropska skupnost mora pozornost namenjati tudi vzdržnosti obstoja registrov raka v posameznih državah članicah v kolikor želi dolgoročno delovanje take baze.«

Podatkovna baza, strukturirana po stebrih Evropskega načrta za boj proti raku, predstavlja podatke in kazalnike neenakosti pri raku. Zajema vse ravni obvladovanja raka – primarna preventiva, presejanje, diagnosticiranje, zdravljenje, preživetje, kakovost življenja in kazalnike, ki merijo breme raka. Podatki se zbirajo po šestih t.i. dimenzijah neenakosti – po državi, spolu, stopnji izobrazbe, dohodku, urbanizaciji in starosti.

Register bo poleg rednih kvalitativnih ocen stanja v posameznih državah članicah opredelil tudi izzive in področja ukrepanja za usmerjanje investicij in ukrepov v okviru Evropskega načrta za boj proti raku na EU, nacionalni in regionalni ravni. Kvantitativni kazalniki trenutno izhajajo iz EUROSTAT-a, v nadaljevanju pa je načrtovano, da bodo uporabljeni tudi dodatni nacionalni viri podatkov in podatki mednarodnih organizacij.

Februarja predstavitev poročil o neenakostih pri raku v posamezni državi

Evropska komisija je v drugem delu srečanja napovedala, da bo ob Svetovnem dnevu boja proti raku, ki bo potekal 4. februarja 2023, predstavila poročila posameznih držav o neenakostih pri raku, ki jih bodo v sklopu zavez Evropskega načrta za boj proti raku pripravljali vsako drugo leto v koordinaciji Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in držav članic. Namen poročil po državah je posnetek stanja neenakosti z identifikacijo kritičnih točk in potencialnih možnosti ukrepanja. S spremljanjem prihodnjih poročil pa bodo države in Evropska komisija spremljali napredek. Poročila bodo na voljo v angleškem in nacinalnem jeziku na spletnem mestu Evropskega registra neenakosti.

V neparnih letih bo OECD pripravljal usmerjena poročila, ki bodo prikazovala primerjavo med vsemi državami na evropski ravni na nekem aktualnem področju. Namenjena bodo tudi primerjavi sistemskih rešitev za zmanjševanje neenakosti, spodbujanju učenja in izmenjevanja dobrih ali slabih praks.

Člani skupine za neenakosti pri raku se bodo na evropski ravni tudi v prihodnje redno srečevali, želja pa je, da se skupini pridružijo predstavniki vseh držav članic.

Predstavniki EK, JRC in OECD na sestanku skupine za neenakosti pri raku, Luksemburg, 18. 10. 2022.

 

 

Deli naprej