1. dan Državnega programa obvladovanja raka za povezovanje oblikovalcev in izvajalcev onkološke dejavnosti pri nas

V četrtek, 23. marca, je potekal 1. dan Državnega programa obvladovanja raka – dogodek, ki je nastal v želji po letnem srečanju, ki bi povezal vse (so)oblikovalce in (so)izvajalce onkološke dejavnosti v Sloveniji in Državnega programa obvladovanja raka (DPOR). DPOR namreč že od leta 2010 v svoje strukture povezuje različne pomembne deležnike za učinkovito obvladovanja bremena raka pri nas in deluje kot povezovalni člen onkološkega zdravstvenega varstva na državni ravni.

Prvega dneva Državnega programa obvladovanja raka so se udeležili različni zdravstveni strokovnjaki in drugi pomembni deležniki, ki se povezujejo znotraj struktur DPOR – Strokovni svet, Strokovne skupine DPOR, Skupina predstavnikov izvajalcev onkološke dejavnosti in Nadzorni svet. Na srečanju so koordinatorica DPOR Sonja Tomšič, dr. med., njen namestnik prof. dr. Janez Žgajnar in koordinator prejšnjih dveh DPOR-jev prof. dr. Branko Zakotnik predstavili razvoj Državnega programa do danes, dosežke na področju onkologije, poročilo o uresničenih ciljih ter ukrepih za leto 2022 in cilje, ki smo si jih v DPOR zadali za leto 2023.

Srečanja se je udeležila tudi državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Azra Herceg, ki sicer vodi tudi Nadzorni svet DPOR. »Vsi prisotni zelo dobro poznate obseg bremena raka v Sloveniji in tudi dejstvo, da je rak epidemija sedanjosti in predvsem zaradi staranja prebivalstva, tudi prihodnosti. Po zaslugi prodornih in vztrajnih strokovnjakov različnih profilov s področja onkologije in preprečevanja raka se v Sloveniji že od 2010 sistematično odzivamo in ukrepamo z namenom čim boljšega obvladovanja te velike skupine bolezni, ki ji rečemo rak,« je povedala zbranim. »Vesela sem, da se je s prenosom upravljanja DPOR na Onkološki inštitut in s proaktivnim pristopom  nacionalne koordinatorice in njenega namestnika, dr. Tomšičeve in prof. Žgajnarja ter vodstva Onkološkega inštituta, vzpostavilo in tudi intenziviralo delovanje delovnih skupin in Strokovnega sveta. Le s sodelovanjem strokovnjakov različnih profilov iz različnih institucij in ravni zdravstvenega varstva lahko pridemo do najboljših in čim bolj usklajenih predlogov za naslavljanje težav in ovir pri boljšem obvladovanju raka,« je še dodala državna sekretarka.

Od začetka leta 2022 je Državni program obvladovanja raka v upravljanju in koordinaciji na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI). »Z zavedanjem velike odgovornosti smo lansko leto od Ministrstva za zdravje v upravljanje in koordinacijo prevzeli DPOR. Ta že od leta 2010 deluje kot povezovalni člen znotraj onkološke dejavnosti in nam kaže pot, ki jo moramo skupaj prehoditi, da bi našim bolnikom in tudi njihovim bližnjim zagotovili najboljšo možno oskrbo. Nenazadnje je to poslanstvo, ki osmišlja naše delo in daje potreben zagon za naprej,« je povedala strokovna direktorica OI prof. dr. Irena Oblak, dr. med. »Veseli me, da je Državni program obvladovanja raka dobil tudi takšno srečanje, kot je današnje, ki nam daje priložnost za izmenjavo preteklih izkušenj in povezovanje za v prihodnost,« je še dodala prof. dr. Oblak.

»Državni program obvladovanja raka že od leta 2010 združuje aktivnosti na področju raka v treh splošnih cilji (1) zmanjšati povečevanje števila novih primerov raka, (2) povečati preživetje bolnikov z rakom in (3) izboljšanje kakovosti življenja bolnikov z rakom. Ti cilji ostajajo aktualni tudi za naprej. V vsaki novi petletki si zadamo nove izzive, ki pa jih lahko uresničimo le ob prizadevanju nas vseh, ki na področju obvladovanja raka delujemo, tako na različnih nivojih zdravstvenega sistema, v različnih inštitucijah in tudi v sektorjih izven zdravstva. Usklajenost našega delovanja in vztrajnost pri zastavljenih ciljih sta doprinesli, da lahko po več kot 10 letih strateškega delovanja s ponosom pogledamo nazaj na dosežke, ki smo jih v Sloveniji dosegli,« je povedala Sonja Tomšič, dr. med., koordinatorica Državnega programa obvladovanja raka 2022-2026.

 

Galerija utrinkov s 1. dneva Državnega programa obvladovanja raka

Deli naprej