Register raka izdal Poročilo Kliničnega registra kožnega melanoma za obdobje 2017-2021

Register raka Republike Slovenije (RRRS), ki deluje na Onkološkem inštitutu Ljubljana, je izdal Poročilo Kliničnega registra kožnega melanoma za obdobje 2017-2021. Pričujoče poročilo je že peto po vrsti, pripravljeno iz podatkov slovenskega Kliničnega registra kožnega Melanoma (KrMel).

Vključuje podatke za bolnike zbolele med leti 2017 in 2021. Po zgledu letnih poročil RRRS in poročil Bolnišničnega registra OIL poročilo KrMel na začetku predstavi populacijsko breme kožnega melanoma v Sloveniji ter ga primerja z bremenom v drugih državah. Sledi opis lastnosti bolnikov, njihove bolezni ter preživetja. Kazalniki kakovosti obravnave so razdeljeni na kazalnike v diagnostiki ter kazalnike v zdravljenju. Zelo pomemben del poročila predstavlja sklop kazalnikov, ki govorijo o skladnosti obravnave bolnikov s smernicami. Dodatno je definiranih 24 sestavljenih kazalnikov kakovosti obravnave, ki so zbrani na koncu poročila.

Tiskano poročilo je dostopno v knjižnici Onkološkega inštituta Ljubljana, v pdf obliki pa na spletni strani OI tukaj.

Maligni melanom kože sodi med rake, pri katerih incidenca v zadnjih desetletjih najbolj strmo narašča. Število novo zbolelih že presega mejo 600 oseb letno, s čimer zavzema maligni melanom kože 6. mesto med vsemi novo odkritimi raki. Leta 2021 je za invazivnim kožnim melanomom zbolelo 642 prebivalcev Slovenije. Povprečno letno za malignim melanomom kože umre okrog 125 ljudi, umrljivost pa se s časom ne spreminja.

Klinični register kožnega melanoma kot prvi nacionalni onkološki klinični register

Skladno s cilji Državnega programa obvladovanja raka v Sloveniji vzpostavljamo klinične registre v okviru Registra raka za rake dojke, prostate, pljučnega rak,  kožni melanom ter debelega črevesa in danke. Gre za pet najpogostejših rakov, ki v slovenski populaciji zavzemajo več kot polovico vseh rakov. Klinični registri bodo sprotno spremljali kazalnike kakovosti v diagnostiki in zdravljenju pogostih rakov, kot so celotni čas obravnave bolnika od diagnoze do zdravljenja, skladnost obravnave z veljavnimi smernicami, število letnih obravnav pri posameznih izvajalcih, zaplete pri zdravljenju, preživetje, itd. Ti podatki bodo omogočali ugotavljanje ter odpravljanje sistemskih odklonov ali pa tudi preverjanje izpolnjevanja meril za predvidene mreže onkoloških centrov.

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana so tako leta 2018 v okviru Registra raka Republike Slovenije vzpostavili prvi nacionalni onkološki klinični register – Klinični register kožnega melanoma (KrMel). Prav pri kožnem melanomu se je namreč stroka prva poenotila glede nabora podatkov, ki jih je za spremljanje kakovosti obravnave potrebno beležiti; organizacijsko pa je vzpostavitev KrMel olajšala tudi v Sloveniji centralizirana obravnava bolnikov z napredovano obliko melanoma.

 

Deli naprej