Regijski obisk predstavnikov DPOR v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor

Predstavniki Državnega programa obvladovanja raka (DPOR) so obiskali Univerzitetni klinični center Maribor. Obisk je bil namenjen seznanitvi z onkološko dejavnostjo v regiji, izmenjavi izkušenj ter grajenju nadaljnjega sodelovanja v smeri zastavljenih ciljev DPOR. Predstojnica Oddelka za onkologijo UKC Maribor Maja Ravnik, dr. med., je predstavila obstoječe stanje, dosežke, načrte in izzive glede razvoja onkologije tako v bolnišnici kot tudi v regiji.

UKC Maribor obravnava skoraj tretjino bolnikov z rakom v Sloveniji, takoj za Onkološkim inštitutom Ljubljana in UKC Ljubljana. Obravnavajo zlasti bolnike z rakom dojk, prebavil, pljučnim rakom, urološkimi raki in ginekološkimi raki. Izvajajo vse tri načine zdravljenja – kirurško zdravljenje, sistemsko zdravljenje in radioterapijo (zdravljenje z obsevanjem). Vsako leto v povprečju obravnavajo med 10 do 15 % več bolnikov z rakom.

V Državnem programu obvladovanja raka smo v luči uresničevanja postavljenih ciljev v letošnjem letu pričeli z regijskimi obiski bolnišnic, ki v Sloveniji obravnavajo bolnike z rakom. Osrednji cilji regijskih obiskov DPOR so predstavitev ključnih aktivnosti glede mreže onkološke dejavnosti, spremljanje kazalnikov kakovosti obravnave za najpogostejše rake (rak dojk, rak prostate, maligni melanom, pljučni rak ter rak debelega črevesa in danke) in tesnejše sodelovanje na področju onkologije v državi.

»Razvoj onkologije v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor je v zadnjih 10 letih izjemen, na kar so lahko vsi zaposleni zares ponosni. UKC Maribor se je s svojim strokovnim delom zagotovo utrdil kot eden izmed pomembnih centrov za zdravljenje raka v Sloveniji. Strokovnjaki UKC Maribor se aktivno vključujejo v čisto vse strukture Državnega programa obvladovanja raka 2022-2026, katerega glavni cilj je zagotoviti enako oskrbo vseh bolnikov z rakom, ne glede na regijo bivanja ali ustanovo napotovanja. Za uresničevanje tega cilja smo v lanskem letu imenovali strokovne skupine za najpogostejše rake in skupino predstavnikov izvajalcev onkološke dejavnosti, ki združujeta strokovnjake na področju onkologije iz celotne Slovenije,« je povedala Sonja Tomšič, dr. med., koordinatorica Državnega programa obvladovanja raka 2022-2026.

»UKC Maribor ima izdelano vizijo razvoja na področju onkologije, ki bo z nadgradnjo in širitvijo prostorov v prihodnjih letih tudi uresničljiva. Želimo si širitve na vseh področjih, ki zajemajo obravnavo bolnikov z rakom. Z Državnim programom obvladovanja raka in Onkološkim inštitutom Ljubljana, ki program upravlja, izjemno dobro sodelujemo in verjamem, da bo tudi v prihodnje tako,« je povedala Maja Ravnik, dr. med., predstojnica Oddelka za onkologijo UKC Maribor.

Strokovnjaki UKC Maribor aktivno vključeni v izvajanje ciljev Državnega programa obvladovanja raka

Državni program obvladovanja raka (DPOR) si že vse od svojega začetka leta 2010 prizadeva zagotoviti enako kakovostno obravnavo vseh bolnikov z rakom v Sloveniji. DPOR aktivno pristopa k uresničevanju tega cilja z vzpostavitvijo kliničnih registrov za najpogostejše rake (rak dojk, maligni melanom, rak prostate, pljučni rak ter raka debelega črevesa in danke), ki bodo omogočili spremljanje kazalnikov kakovosti obravnave, in delovanjem skupine predstavnikov izvajalcev onkološke dejavnosti DPOR, ki bo pripravila predlog mreže izvajalcev za zdravljenje bolnikov z rakom v Sloveniji v skladu s strokovnimi standardi.

 »Z mrežo izvajalcev onkološke dejavnosti bodo določeni regijski centri za zdravljenje raka, ki bodo delovali v skladu z opredeljenimi standardi kakovosti. Takšna organizacija dela daje najboljšo kakovost zdravljenja in izid bolezni za vsakega bolnika z rakom v Sloveniji. UKC Maribor je že danes eden izmed najpomembnejših členov v slovenski onkologiji in prepričana sem, da bo tako tudi v prihodnje,« je še dodala dr. Tomšič.


Deli naprej