Vabljeni k uporabi poštnih znamk ZORA, DORA in SVIT

Pošta Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Onkološkim inštitutom izdala znamke vseh treh presejalnih programov ZORA, DORA in SVIT. Namen znamk je povečati ozaveščenost ljudi in spodbujanje k še večjem odzivu na prejeta vabila za udeležbo v presejalnih programih za raka.

Slovenija je ena redkih držav, ki ima na nacionalni ravni vzpostavljene vse tri presejalne programe na področju raka, priporočene s strani Sveta Evrope. Med njimi je najstarejši Program ZORA za odkrivanje predrakavih in zgodnjih rakavih sprememb na materničnem vratu, ki je bil kot nacionalni program vpeljan v letu 2003. Na bris materničnega vratu, ki ga izvede izbrani osebni ginekolog, so vabljene vse ženske v starostni skupini med 20 in 64 let vsake tri leta. Program DORA za zgodnje odkrivanje raka na dojkah smo začeli uvajati v letu 2008, na celo državo pa se je razširil v letu 2018. V tem presejalnem programu so ženske v starosti 50–69 let vabljene na dve leti na presejalno mamografsko slikanje dojk. Program Svit je namenjen preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. V Sloveniji je vzpostavljen od leta 2009, vključuje moške in ženske med 50. in 74. letom starosti. Na vsaki dve leti je posameznik povabljen, da opravi test na prikrito krvavitev v blatu. Pomembno je, da vemo, da noben od presejalnih testov ne postavi dokončne diagnoze, ampak kaže le na večjo verjetnost za prisotnost bolezni. V kolikor je presejalni test znotraj presejalnega programa pozitiven, je posameznik povabljen na dodatno diagnostiko, ki diagnozo raka bodisi potrdi ali ovrže. V primeru potrditve rakave bolezni je posameznik napoten na nadaljnje zdravljenje.

V Sloveniji že beležimo uspehe vseh treh presejalnih programov za raka. Udeležba je od 68 % do 74 %, pri raku materničnega vratu ter raku debelega črevesa in danke lahko opazimo zmanjševanje pojavnosti novih primerov, vpliv presejalnih programov na zmanjševanje umrljivosti pa bomo lahko opazili šele v nadaljnjih letih.

S skupnimi prizadevanji nam bo zagotovo uspelo!

Več o presejalnih programih lahko preberete na: https://www.onko-i.si/onkoloski-institut/medijsko-sredisce/novice/novica/skupen-poziv-k-udelezbi-v-presejalnih-programih-za-raka-dora-zora-in-svit

Dostop do poštnih znamk: https://www.posta.si/zasebno/znamke-in-filatelija/galerija/postna-znamka#k=StampYear:2020

Deli naprej