V letu 2021 smo dobili Evropski načrt boja proti raku

Evropska komisija je 3. februarja 2021 predstavila Evropski načrt za boj proti raku, ki je glavna prednostna naloga Komisije na področju zdravja in ključni steber močne evropske zdravstvene unije. Načrt začrtuje nov in celosten pristop EU k preprečevanju, zdravljenju in oskrbi raka, v izhodišče pa postavlja nove tehnologije, raziskave in inovacije.

Načrt bo podprt z ukrepi z različnih področij, od zaposlovanja, izobraževanja, socialne politike in enakosti, trženja, kmetijstva, energije, okolja in podnebja do prometa, kohezijske politike in obdavčitve.  Za izvajanje načrta bodo namenjene skupno 4 milijarde evrov, med drugim iz programa EU za zdravje, programa Obzorje Evropa in programa za digitalno Evropo.

Dokumenta si lahko ogledate tukaj: Evropski načrt za boj proti raku   in  priloga k načrtu za boj proti raku 

Deli naprej