V javni razpravi predlog o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov

Ministrstvo za zdravje je pripravilo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI), ki je do 31. marca 2023 v javni razpravi. Sprememba zakona predvideva ukinitev in prepoved kadilnic, novo definicijo ogrevanih tobačnih izdelkov, prepoved arom v elektronskih cigaretih, uvedbo sistema za odobritev novih tobačnih in nikotinskih izdelkov ter učinkovitejše izvajanje ZOUTPI z dodatnim nadzorom in globami za kršitelje.

Raba tobačnih in povezanih izdelkov še vedno predstavlja eno izmed največjih javnozdravstvenih groženj tako po svetu kot tudi v Sloveniji. Kajenju lahko pripišemo skoraj 15 % vseh novo ugotovljenih rakov v Sloveniji, zaradi posledic kajenja pa v Sloveniji vsako leto umre več kot 3.000 ljudi. Po podatkih Registra raka, ki deluje na Onkološkem inštitutu Ljubljana, v Sloveniji letno zabeležimo več kot 16.000 novih primerov raka, od tega jih več kot 2.400 lahko pripišemo posledicam kajenja.

Ministrstvo je k spremembi zakona pristopilo zaradi nove delegirane Direktive Evropske komisije, ki jo je v nacionalno zakonodajo treba prenesti do 23. julija 2023. Predlog odpravlja manjše nepravilnosti pri prenosu Direktive o tobačnih in povezanih izdelkih 2014/40/EU; na novo pa predvideva ukinitev in prepoved kadilnic, definicijo ogrevanih tobačnih izdelkov – tj. tobačni izdelki za kajenje (in ne brezdimni tobačni izdelki, kot je bila definicija prej), v skladu z evropsko direktivo; prepoved arom v elektronskih cigaretih, uvedba posebnega sistema za odobritev novih tobačnih in nikotinskih izdelkov ter vzvode za učinkovitejše izvajanje zakona.

V javno razpravo glede sprememb zakona se je mogoče vključiti na povezavi tukaj.

Slovenija z dolgoročno strategijo do države brez tobaka

Ministrstvo za zdravje je leta 2022 sprejelo tudi Strategijo za zmanjševanje posledic rabe tobaka Za Slovenijo brez tobaka 2022−2030, ki vključuje celovite ukrepe za zmanjšanje posledic uporabe tobačnih izdelkov in dolgoročno vizijo, da bo do leta 2040 Slovenija država brez tobaka (delež prebivalcev, starih 15 let in več, ki bo uporabljal tobačne, povezane izdelke in druge nikotinske izdelke, ki niso registrirani kot nikotinska nadomestna terapija, ne bo presegal 5 %).V letošnjem letu bodo pripravljene tudi nacionalne smernice za področje opuščanja kajenja oziroma uporabe povezanih izdelkov ter smernice za zdravljenje zasvojenosti z nikotinom in celovit program za obravnavo kadilcev v bolnišničnem okolju.

Deli naprej