V DPOR se pridružujemo osveščanju o Rožnatem oktobru

Ob začetku oktobra, svetovnega meseca boju proti raku dojk, se v Državnem programu obvladovanja raka pridružujemo Programu zgodnjega odkrivanja raka dojk DORA in Onkološkemu inštitutu Ljubljana pri že tradicionalnih aktivnostih za večjo ozaveščenost o tej bolezni ter o pomenu zgodnjega odkrivanja in uspešnega zdravljenja, če je rak odkrit pravočasno. 

Po podatkih slovenskega Registra raka predstavlja rak dojk petino vseh rakov pri ženskah. Do leta 2013 je bil najpogostejši rak pri ženskah, od leta 2014 pa je drugi najpogostejši za nemelanomskim kožnim rakom. Zadnje desetletje povprečno letno za tem rakom zboli 1.400 žensk in 12 moških; v letu 2019 je zbolelo 1.568 žensk. Večina žensk (80 odstotkov) zboli po 50. letu starosti.

Preživetje bolnic z rakom dojk se ob povečevanju deleža odkritih bolezni v omejenem stadiju in ustreznem zdravljenju bolnic v Sloveniji občutno izboljšuje: petletno čisto preživetje bolnic z rakom dojk se je v zadnjih 20 letih povečalo za 10 odstotnih točk in je bilo v letih 2015-2019 že 87-odstotno. Ob koncu leta 2019 je med nami živelo 19.361 oseb, ki jim je bila kdaj v življenju postavljena diagnoza raka dojk.

Pet odstotkov vseh rakov dojk je dednih, to pomeni, da je pri taki bolnici prisotna okvara genov. Kadar ima ženska sorodnico z rakom dojk v prvem kolenu, ima lahko dva- do trikrat večjo ogroženost za nastanek raka dojk kot ženska, ki raka dojk v družinski anamnezi nima. Družine, kjer se rak pojavlja pogosteje in pri katerih postavimo sum prisotnosti dednega raka, je smiselno napotiti v Ambulanto za onkološko genetsko svetovanje na Onkološkem inštitutu Ljubljana.

Redna udeležba v programu DORA in samopregledovanje

Možnost za ozdravitev je velika, če je rak dojk odkrit pravočasno, ko je še v zgodnji fazi razvoja.
Strokovnjaki močno priporočajo odziv na vabilo na presejalno mamografijo v presejalnem programu za raka dojk DORA, v katerega so od aprila 2018 vključene vse slovenske ženske v ciljni skupini (od 50 do 69 leta), in se izvaja na 19 lokacijah po Sloveniji. Z mamografijo, ki je najprimernejša preiskava za ženske v ciljni starostni skupini, odkrivamo zelo zgodnje spremembe, ki jih sami pogosto še ne moremo zatipati. Na presejalno mamografijo so ženske povabljene na dve leti.

Pomembno vlogo pri odkrivanju raka dojk ima tudi ženska sama, saj z rednim samopreglodovanjem lahko hitro zatipa spremembe v dojki, ki se po nadaljnjih preiskavah izkažejo za nevarne. Samopregledovanje svetujemo vsem ženskam – do menopavze naj bo to reden pregled vsak 10. dan po začetku menstruacije, kasneje pa na izbrani dan v mesecu.

Za preprečevanje raka dojk in drugih rakov veljajo podobni ukrepi kot za preprečevanje kroničnih bolezni, kot so npr. bolezni srca in ožilja, to je zdrav življenjski slog, ki mu lahko sledimo z upoštevanjem 12 enostavnih priporočil Evropskega kodeksa proti raku. Sem spada vzdrževanje normalne telesne teže, redna telesna dejavnost, izogibanje kajenju in pitju alkoholnih pijač.

DPOR zavezan k zagotovitvi ustreznih kazalnikov kakovosti pri diagnostiki in zdravljenju raka dojk

V Državnem programu obvladovanja raka (DPOR) z dodatno pozornostjo spremljamo breme in kakovost obravnave najpogostejših rakov pri nas, med katere spada tudi rak dojk, zato smo si zadali več ciljev in ukrepov, ki bodo vodili k izboljšanju onkološke zdravstvene oskrbe bolnic ter bolnikov z rakom dojk in njihovih svojcev. Tako želimo zagotoviti ustrezne kazalnike kakovosti obravnave pri diagnostiki in zdravljenju. V okviru DPOR je bila v ta namen ustanovljena večdisciplinarna strokovna skupina za spremljanje raka dojk, ki bo spremljala podatke o obravnavi v državi. Za natančno spremljanje podatkov pa smo ustanovili Klinični register raka dojk, ki bo omogočal primerjavo obravnave in zdravstvenih izidov med različnimi izvajalci zdravstvene dejavnosti.

DPOR kot krovni program na državni ravni spremlja tudi izvajanje presejalnih programov, vključno s programom DORA. Tako je v DPOR na tem področju zastavljenih več strokovno premišljenih ciljev, ki bodo zagotovili trdno mrežo izvajalcev z zagotovljenimi viri (tako finance, osebje, strojna in programska oprema kot tudi ustrezne prostore) za izvajanje zdravstvene storitve presejanja ciljnih žensk z mamografijo. Budno pa spremljamo tudi dogajanje na evropski ravni, kjer se pripravljajo nova priporočila za presejanje raka dojk.

Pri osveščanju o raku dojk v DPOR prepoznavamo tudi pomembno vlogo nevladnih organizacij in društev bolnikov z rakom, zato smo se zavezali k aktivnemu sodelovanju ter podpori njihovega delovanja in aktivnosti.

Koristne povezave:

Več o Rožnatem oktobru si lahko preberete v izjavi Onkološkega inštituta Ljubljana tukaj.

Več o raku dojk si lahko preberete tukaj.

Več o samopregledovanju in preventivi je na voljo tukaj.

Več o Državnem programu zgodnjega odkrivanja raka dojk DORA je na voljo tukaj.

Več epidemioloških podatkov o raku dojk in tudi drugih rakih v Sloveniji je na voljo tukaj.

 

Deli naprej