Svetovni dan varnosti pacientov v znamenju varne uporabe zdravil

Vsako leto 17. septembra obeležujemo svetovni dan varnosti pacientov. Varnost pacientov je prva prioriteta in prva vrednota zdravstva. Geslo letošnjega svetovnega dne varnosti pacientov je “Zdravila brez škode”. V ospredje postavlja ozaveščanje prebivalcev o pravilni uporabi zdravil, v skladu z navodili, saj ta pripomore k izboljšanju zdravja ljudi in večji kakovosti življenja. Ob tem Lekarniška zbornica Slovenije tudi opozarja na nevarnosti nakupa zdravil na spletu, kjer se pojavlja nešteto ponaredkov, njihova uporaba pa je običajno nepravilna ali celo nevarna.

Cilji letošnjega svetovnega dneva varnosti pacientov 2022:

  • ozaveščanje javnosti o bremenu, ki ga povzroči nevarna in napačna raba zdravil,
  • priporočila za nujno ukrepanje za izboljšanje varnosti zdravil
  • vključitev ključnih deležnikov v prizadevanja za preprečevanje napak pri uporabi zdravil in zmanjševanje škode, ki jih povzroči (neustrezna) raba zdravil,
  • opolnomočenje bolnikov in njihovih svojcev za aktivno sodelovanje pri varni uporabi zdravil,
  • okrepiti izvajanje pobude Svetovne zdravstvene organizacije za varnost bolnikov: Zdravila brez škode.

Leta 2019 je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) na svetovnem forumu podprla, da se obeleži svetovni dan varnosti pacientov, vsako leto 17. septembra. Cilj svetovnega dneva varnosti pacientov je povečati zavedanje in sodelovanje javnosti za globalno solidarnost, razumevanje in ukrepanje za promocijo varnosti pacientov. Gre za globalno spoznanje, da je varnost pacientov prva vrednota zdravstva.

Tudi cilji DPOR 2022-2026 usmerjeni v prizadevanja za varno rabo zdravil

Življenjske pomembnosti varne uporabe zdravil se zavedamo tudi v Državnem programu obvladovanja raka, zato smo si na tem področju postavili več ciljev in ukrepov:

  1. Zagotovitev enotne priprave protitumornih zdravil v vseh bolnišnicah, ki so vključene v sistemsko zdravljenje bolnikov z rakom
  2. Protitumorna zdravila morajo vedno pripravljati ustrezno izobraženo farmacevtsko osebje po evropskih standardih onkološke farmacevtske dejavnosti
  3. Zagotavljanje neprekinjene preskrbe bolnikov z zdravili pri prehajanju med različnimi ravnmi zdravstvenega varstva
  4. Bolniku je potrebno ob odpustu zagotoviti recepte za vsa zdravila, lekarne pa morajo zagotoviti izdajo teh zdravil vključno s svetovanjem
  5. Vse bolnišnice, ki so vključene v sistemsko zdravljenje bolnikov z rakom, morajo zagotavljati zadostno število farmacevtskih strokovnih delavcev za zagotavljanje vseh postopkov varne in pravilne uporabe zdravil in medicinskih pripomočkov

 

Deli naprej