Svetovni dan paliativne oskrbe

Vsako leto drugo soboto v oktobru obeležujemo svetovni dan paliativne oskrbe in hospica.

Paliativna oskrba je aktivna celostna oskrba bolnikov z neozdravljivo boleznijo in podpora njihovim bližnjim. več

Paliativna oskrba priznava življenje in umiranje kot naraven proces: ne pospešuje smrti, niti je ne zavlačuje; njen glavni cilj je doseganje čim večje kakovosti življenja bolnika. V Sloveniji letno umre okoli 20.000 ljudi, v glavnem zaradi kroničnih neozdravljivih bolezni (kardiovaskularna obolenja, rak, pljučne bolezni …). Večina med njimi potrebuje paliativno oskrbo, določene storitve pa v povprečju potrebujeta še dva člana bolnikove družine.

»Za bolnika z neozdravljivo boleznijo je treba poskrbeti na vseh segmentih zdravstvenega in socialno varstvenega sistema – v bolnišnicah, domovih za starejše občane in drugih institucijah kot tudi v domačem okolju. Paliativna oskrba namreč vključuje celostno oskrbo, zato je pomembno, da so vanjo vključeni vsi deležniki, ki skrbijo oziroma imajo interes v paliativni oskrbi. V Sloveniji lahko v zadnjih letih opazimo večje prepoznavanje potreb pri paliativni oskrbi tako med strokovnimi zdravstvenimi sodelavci kot tudi laiki. Slovenija je ena redkih držav s sprejeto nacionalno strategijo razvoja paliativnega pristopa,«je izpostavila državna koordinatorica paliativne oskrbe asist. mag. Mateja Lopuh.

Kljub napredku v onkologiji se incidenca raka povečuje, s tem pa narašča tudi število bolnikov, ki potrebuje paliativno oskrbo. To vpliva na porast potreb po strokovnem kadru za izvajanje paliativne oskrbe. 45 odstotkov bolnikov z rakom ima namreč obliko bolezni, ki je neozdravljiva. »Na Onkološkem inštitutu Ljubljana osnovno paliativno oskrbo izvajamo na vseh kliničnih oddelkih inštituta, na Oddelku za akutno paliativno oskrbo (OAPO) pa so obravnavani bolniki, ki potrebujejo specialistično paliativno oskrbo – ko se pojavijo kompleksnejši simptomi ali preplet več težje obvladljivih telesnih, psihičnih, socialnih in duhovnih simptomov. Na področju kliničnega dela je OAPO od leta 2007, odkar je bil ustanovljen, v obravnavo sprejel več kot 4.000 bolnikov, od tega jih je bilo 2.500 hospitaliziranih na OAPO, pri čemer je v zadnjih letih število bolnišničnih obravnav močno narastlo,«je predstavila paliativno oskrbo na OI dr. Maja Ebert Moltara vodja OAPO na OI.

Rezultat iskanja slik za dr. Maja Ebert Moltara

dr. Maja Ebert Moltara vodja OAPO na OI

V Sloveniji je bilo leta 2011 ustanovljeno Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, katerega ključni namen je razvoj stroke in promocija paliativne oskrbe v slovenski družbi. V sodelovanju z OI je pred tremi leti začel delovati spletni portal Projekt Metuljwww.paliativnaoskrba.si, namenjen bolnikom in svojcem. Tu so na voljo osnovni podatki o pomoči in skrbi neozdravljivo obolelih.

Letošnji svetovni dan paliativne in hospic oskrbe poteka pod sloganom »Because I matter«. V ospredje postavlja posameznika in njegovo izkušnjo z neozdravljivo boleznijo. Poudarja pomembnost poslušanja posameznika s strani vseh deležnikov, ki so neposredno vpleteni v načrtovanje zdravstvenih politik, individualne oskrbe ali kakršnihkoli zagovornih in komunikacijskih aktivnosti v paliativni ter hospic oskrbi po celem svetu. Več na: http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day.

Deli naprej