Svetovni dan paliativne oskrbe

Vloga svojcev v paliativni oskrbi

Na letošnjem kongresu s številnimi tujimi in domačimi strokovnjaki bodo predstavljena nacionalna priporočilaza zdravljenje simptomov pri bolnikih z napredovalim rakom, srečanje pa izpostavlja tudi izziv, kako v družbipovečati osveščenosto PO. V ta namen bodo na kongresu svoje poglede na PO predstavila društva onkoloških bolnikov, osebno izkušnjo svojcas paliativno oskrbo pa bo predstavila Ljiljana Leskovic: ”Ključen pomen za razvoj PO v Sloveniji je podpora in opolnomočenje svojcev. V kontekstu razvoja deinstitucionalizacije procesa umiranja in smrti je nujno potrebno okrepiti podporo svojcem. Ta mora biti sistemsko urejena in ne prepuščena posameznikom, profesionalna, a hkrati človeška, ki usmerja in vodi svojce v najhujših trenutkih življenja. Svojci tudi pričakujemo, da so zaposleni v zdravstvu na področju PO strokovno usposobljeni za proces umiranja ter sposobni jasne in odprte komunikacije.Tudi mednarodna zveza paliativne in hospic oskrbe letos izpostavlja, da so družinski negovalci ključni del paliativne oskrbe, saj zagotavljajo temeljno podporo bolniku.

Za nadaljnji razvoj paliativne oskrbe v Sloveniji so nujni paliativni timi v vseh slovenskih bolnišnicah

Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe SZD in strokovnjaki Onkološkega inštituta so v okviru projekta Metulj pripravili nove brošure,ki so namenjene bolnikom z neozdravljivo boleznijo, svojcem in negovalcem ter strokovnim delavcem. Dosedanjim vsebinam so priključene še: področje žalovanja ter področje socialne podpore in vsebine o formalnih postopkih ob smrti bližnjega. Skupaj je sedaj dosegljivih 31 zloženk, ki so dostopne tudi na spletnem mestu projekta Metulj.

3. Slovenski kongres paliativne oskrbe, ki letos poteka pod sloganom “Skupaj odstiramo tančice upanja”, organizira Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe SZD skupaj z Onkološkim inštitutom Ljubljana, Koordinacijo paliativne oskrbe na MZ in Inštitutom za paliativno medicino in oskrbo MF UM, ob podpori Državnega programa obvladovanja raka na MZ.

Organizatorji izpostavljajo, da vsi zdravstveni delavci in sodelavci, ki oskrbujejo neozdravljivo bolne, potrebujejo ustrezna znanja PO, prilagojena njihovemu delu, ki jih je treba vedno znova nadgrajevati in dopolnjevati. Prav tako je nujno, da o naši minljivosti in umrljivosti spregovorimo na glas, v družbi.

Paliativna oskrba zagotavlja čim boljšo kakovost življenja bolnikom s kroničnimi neozdravljivimi boleznimi, ne glede na starost, nudi pa tudi podporo njihovim svojcev, tako v času bolnikove bolezni kot po smrti v obdobju žalovanja. Izvajati se mora celostno, neprekinjeno in integrirano z ostalimi temeljnimi strokami. V svojem zgodnjem obdobju se aktivno prepleta s specifičnim zdravljenjem, kasneje prehaja v pozno fazo in fazo umiranja. Njen cilj je ohranjanje vrednot posameznika in dostojanstva življenja.

Deli naprej