Tobak ogroža zdravje, a tudi okolje

Vsako leto 31. maja obeležujemo Svetovni dan brez tobaka, ki je letos posvečen škodljivim vplivom tobaka na okolje in poteka pod geslom »Tobak ogroža tudi okolje«. Ministrstvo za zdravje je v ta namen, skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Regionalnim uradom Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za Evropo in nevladnimi organizacijami s področja tobaka, organiziralo nacionalni simpozij ob Svetovnem dnevu brez tobaka.

Vpliv tobačne industrije in izdelkov na okolje je pogosto spregledan, čeprav gre za obsežen in naraščajoč problem, ki povečuje pritisk na krhke ekosisteme našega planeta. »Cilj je ozaveščanje javnosti o vplivu celotnega tobačnega cikla na okolje, od pridelave, proizvodnje in distribucije, do strupenih odpadkov, ki nastajajo pri njegovi proizvodnji«, izpostavlja dr. Aiga Rurane, predstavnica SZO in vodja urada v Sloveniji.

Po besedah začasnega svetovalca SZO in analitika na področju zdravstvenih storitev, politik in zdravstvene ekonomike,  Prof. dr. John E. Schneider, se v življenjskem ciklu tobačnih izdelkov vsako leto porabi več kot 20 milijard ton vode, izseka več kot 200.000 hektarjev gozdov in ob tem oboli več kot 25 % delavcev.

Minister za zdravje Janez Poklukar je v svojem nagovoru povedal: » V Sloveniji že več desetletij z različnimi ukrepi in aktivnostmi omejujemo uporabo tobačnih izdelkov med prebivalci. Prizadevanja države, stroke in civilne družbe na tem področju so nas v zadnjih letih postavila ob bok najnaprednejšim državam v Svetu in prispevala k temu, da se zmanjšuje razširjenost uporabe tobačnih izdelkov tako med odraslimi, kot med mladostniki.”

Ministrstvo preko javnih razpisov sofinancira programe, namenjene  ranljivim skupinam prebivalstva, za preprečevanje začetka in opuščanje kajenja, ki jih izvajajo nevladne organizacije v sodelovanju s strokovnimi institucijami. Skupaj s policijo in nevladnimi organizacijami izvajamo tudi medijske kampanje za ozaveščanje o škodljivosti kajenja v avtomobilih in drugih zaprtih prostorih.

Na Vladi RS je bila 12. maja sprejeta Strategija za zmanjševanje posledic rabe tobaka – Za Slovenijo brez tobaka 2022-2030, ki vključuje dolgoročno vizijo, da bo Slovenija v letu 2040 družba brez tobaka. To pomeni, da delež prebivalcev, ki bo uporabljal tobačne in druge povezane izdelke, ne bo presegal 5 %. Načrtovane so različne aktivnosti za preprečevanje začetka uporabe in opuščanja uporabe tobačnih in povezanih izdelkov ter dodatna izobraževanja zdravstvenih in šolskih delavcev na tem področju. Razvoj programov za posebej ranljive skupine in skupnostni pristop za zagotavljanje okolja bo prispeval k manjši uporabi omenjenih izdelkov, nenazadnje tudi z vidika zmanjšanja onesnaženosti z odpadki«, je zaključil minister.

Obeleževanju svetovnega dneva brez tobaka se pridružuje tudi DPOR, saj ima tobak obsežne posledice na zdravje posameznika in povzroča številne prezgodnje smrti. Več o škodljivosti tobaka in kajenja

Deli naprej